Ta spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim brskanjem po spletni trgovini Optimex-Shop.com , potrjujete, da se strinjate z uporabo piškotkov. Podrobnejše informacije in navodila o tem, kako lahko prekličete strinjanje z uporabo piškotkov, najdete v naših napotkih za varstvo podatkov.  Več informacij.
Potrditev

pogoji

1.              Področje uporabe

1.1          Za blago, ki je na voljo v trgovini OPTIMEX in je namenjeno potrošnikom, veljajo določila 13. člena Civilnega zakonika (v nadaljevanju »stranka«). Blago se prodaja izključno za zasebno rabo.
1.2          V primeru ponovne prodaje pridobljenega blaga v ekonomske in komercialne namene brez predhodnega soglasja ponudnika se kupec zavezuje k plačilu pogodbene kazni glede na obseg kršitve. To pogodbeno kazen bo podjetje OPTIMEX ocenilo po lastni presoji, v primeru spora pa jo bo preverilo pristojno sodišče.
1.3          Blago se izdaja le v količinah, običajnih za gospodinjstvo, če pri opisu izdelkov ni navedeno drugače.

2.              Sklenitev pogodbe

2.1        Opisi izdelkov v spletni trgovini OPTIMEX ne predstavljajo zavezujočih ponudb s strani podjetja OPTIMEX, vendar se uporabijo za oddajo zavezujoče ponudbe s strani stranke.
2.2        Stranka lahko ponudbo odda prek možnosti naročila v spletni trgovini OPTIMEX. Pri tem stranka s klikom na gumb za zaključek postopka naročila po tem, ko izbere in odloži blago v virtualno košarico, odda pravno zavezujočo pogodbeno ponudbo v povezavi z blagom v košarici in v številu, kot ga naroči stranka.
2.3        Ko OPTIMEX prejme ponudbo, pošlje e-sporočilo stranki, v kateri potrdi prejem naročila s strani podjetja OPTIMEX in navede tudi posamezne enote naročila (potrdilo naročila). Potrdilo naročila vsebuje tudi izbrano plačilno metodo in pripadajoče informacije o plačilu. To potrdilo naročila še ne predstavlja sprejema ponudbe oziroma naročila stranke, vendar le obvešča stranko, da je podjetje OPTIMEX naročilo prejelo. Najkasneje ob dobavi izdelkov stranka od podjetja OPTIMEX prejme vse informacije za stranko, ki jih lahko natisne zase.
2.4       Podjetje OPTIMEX lahko sprejme ponudbo stranke v petih dneh,
  • tako da OPTIMEX stranki posreduje pisno potrdilo naročila ali potrdilo naročila v besedilni obliki (po faksu ali elektronski pošti), pri čemer je merodajen prejem potrdila o naročilu pri stranki, ali
  • tako da podjetje OPTIMEX stranki dobavi naročeno blago, pri čemer je merodajen prejem blaga pri stranki, ali
  • tako da podjetje OPTIMEX od stranke po oddaji naročila zahteva plačilo.
V primeru različnih navedenih alternativnih možnosti začne pogodba veljati takrat, ko nastopi ena od navedenih alternativnih možnosti. Rok za sprejem pogodbe se začne na dan po posredovanju ponudbe s strani stranke in se zaključi s potekom petega dne po posredovanju ponudbe. Če podjetje OPTIMEX ponudbe stranke ne sprejme v prej omenjenem roku, potem to velja kot odklonitev ponudbe, kar pa pomeni, da stranka ni več vezana na svojo izjavo volje.
2.5        Pri oddaji ponudbe prek spletnega obrazca za naročilo podjetja OPTIMEX se besedilo pogodbe podjetja OPTIMEX shrani in se stranki po oddaji naročila poleg priloženih splošnih pogojev poslovanja posreduje v besedilni obliki (npr. po e-pošti, faksu ali z dopisom). Besedilo pogodbe stranka po oddaji svojega naročila ne more več preklicati prek spletne strani podjetja OPTIMEX.
2.6        Pred zavezujočo oddajo naročila prek spletnega obrazca za naročilo podjetja OPTIMEX lahko stranka prepozna vnesene napake s skrbnim branjem informacij, prikazanih na zaslonu. Učinkovito tehnično sredstvo za boljše prepoznavanje vnesenih napak je pri tem lahko povečevalna funkcija brskalnika, s pomočjo katerega je mogoče povečati prikaz na zaslonu. Stranka lahko vnesene podatke popravlja tekom elektronskega postopka naročanja s tipkovnico in miško, dokler stranka ne pride do zaključnega gumba in klika za potrditev postopka naročila.
2.7        Za sklenitev pogodbe sta na voljo nemški in angleški jezik.
2.8        Postopek naročila in kontakt med podjetjem in stranko načeloma potekata po elektronski pošti in z avtomatiziranim postopkom naročila. Stranka mora zagotoviti, da je vneseni elektronski naslov pravilen za namene postopka naročila, tako da lahko na ta naslov prejema elektronsko pošto, ki jo posreduje podjetje OPTIMEX. Stranka mora zlasti pri uporabi filtrov za neželeno pošto poskrbeti, da prejme vsa elektronska sporočila, ki jih posreduje OPTIMEX ali tretja oseba, ki jo podjetje OPTIMEX posreduje za postopek naročila.

3.              Pravica do preklica

3.1        Potrošniki imajo načeloma pravico do preklica.
3.2        Podjetje OPTIMEX nudi informacije o pravici do preklica iz pouka o preklicu.
3.3        Pravica do preklica ne velja za potrošnike, ki v času sklenitve pogodbe niso državljani nobene države članice Evropske unije in katerih edino prebivališče in naslov za dobavo sta v času sklenitve pogodbe izven Evropske unije.

4.              Cene in plačilni pogoji

4.1        Vse cene so v evrih (€) in vključujejo davek na dodano vrednost s pribitkom stroškov dobave in pošiljanja. Stroški dobave in pošiljanja so na voljo na naslednji povezavi: [Link]
4.2        Veljajo cene v času naročila. Akcijske ponudbe v spletni trgovini so lahko časovno in količinsko omejene. Posamične enote so vidne iz vsakokratnega opisa izdelkov.
4.3        Stranka bo plačila za svoja naročila v spletni trgovini izvajala skladno s sprejetimi načini plačila. Sprejemamo naslednje načine plačila:
  • kreditna kartica/bremepis prek PayPal PLUS
Pri plačilu s kreditno kartico prek sistema PayPal Plus stranki ni treba dodati računa PayPal, da bi plačala prek PayPal PLUS. Sistem PayPal PLUS strankam omogoča neposreden vnos plačilnih podatkov.
  • PayPal
Pri plačilu prek sistema PayPal bo stranka ob zaključku postopka naročila neposredno preusmerjena na PayPal. V sistemu PayPal se lahko stranka prijavi s svojim računom PayPal, lahko ustvari nov račun PayPal ali pa plača kot gost v sistemu PayPal.
  • Vnaprejšnje plačilo
Pri vnaprejšnjem plačilu bodo naročeni izdelki odposlani takoj, ko bo plačilo stranke prejeto na račun OPTIMEX. Po oddaji naročila bo stranka prejela elektronsko sporočilo s podatki za nakazilo (potrditev naročila). Stranka mora pri nakazilu v polje namen nakazila vnesti sklicno številko plačila, ki jo je prejela ob potrditvi naročila.
Lahko traja od enega do štirih delovnih dni, da je plačilo stranke prejeto na računu OPTIMEX. Naročeni izdelki so do prejema plačila – največ 14 dni – rezervirani za stranko.

Podatki o banki:
Prejemnik plačila: OPTIMEX Services GmbH
IBAN: DE DE91 3704 0044 0211 8180 01
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX
Namen uporabe: sklicna številka stranke

Pri vračilih plačila strankam (npr. pri preklicu) podjetje OPTIMEX uporablja isto sredstvo za plačila, ki ga je stranka izbrala pri svojemu naročilu kot sredstvo plačila.

5.              Pogoji dobave in pošiljanja

5.1           Dobava poteka izključno v Evropi.
Pri dobavi zunaj Nemčije se lahko v posameznih primerih pojavijo drugi davki iz stroški (npr. carinjenje). V teh primerih se plačila ne izvajajo ponudniku, ampak pristojnim carinskim in davčnim organom.
Nevarnih snovi, npr. akumulatorjev, ni mogoče dobavljati v vse države oziroma v določene regije skladno z določili Mednarodnega združenja za zračni transport. O tem je stranka obveščena že pri opisu blaga in pred zaključkom nakupa. V teh primerih nakupa ni mogoče opraviti.
5.2        Pri blagu, ki se dobavi špedicijsko, se dobava izvede »razklad na naslovu«, torej do prvega javnega robnika ob dobavnemu naslovu, če ni drugače vidno iz odpremnih informacij v spletni trgovini podjetja OPTIMEX in če ni dogovorjeno drugače.
5.3        Če transportno podjetje poslano blago vrne prodajalcu, ker dobava pri stranki ni bila mogoče, potem stranka nosi stroške za neuspelo pošiljanje. To ne velja, ko stranka uresniči svojo pravico do preklica, ko stranka ni odgovorna za okoliščine, ki so vodile do nezmožnosti dobave, ali ko je bila začasno onemogočen sprejem ponujene storitve; pri čemer velja, da je podjetje OPTIMEX že ustrezen čas vnaprej svojo storitev naznanilo.
5.4        Če je stranka podjetnik, potem ta v času, ko pooblaščeno logistično podjetje prevzame izdelke, stranka prevzame tveganje za naključno propadanje ali naključno poslabšanje izdelkov ob prevzemu.
5.5        Podjetje OPTIMEX si pridržuje pravico, da v primeru nepravilne ali neredne dobave odstopi od pogodbe. To velja le v primeru, da podjetje OPTIMEX ni odgovorno za nedobavo in je z vso skrbnostjo z dobaviteljem sklenilo konkreten kritni posel. Podjetje OPTIMEX bo storilo vse v svoji moči za dobavo blaga. Če blago ni razpoložljivo ali če je dobavljivo le deloma, bo podjetje o tem nemudoma obvestilo stranko in zagotovilo ustrezno storitev.

6.              Pridržna pravica

6.1        Vsi izdelki, dobavljeni pred plačilom stranke, so v lasti podjetja OPTIMEX do popolnega plačila nakupne cene in dodatnih dajatev podjetja OPTIMEX v zvezi z izdelkom (npr. stroški pošiljanja).
6.2        V primeru lastninske pridržne pravice je razpolaganje stranke z izdelki (npr. prenos lastnine, zastavitev) prepovedano.
 

7.    Predmet storitve

7.1        Dobavljeni izdelki nimajo stvarnih napak, če so v času prevzema s strani stranke primerni za običajno uporabo in če je njihova kakovost skladna glede na vrsto izdelka. Odstopanja, ki neznatno vplivajo na vrednost in primernost izdelka, se ne smatrajo kot napake.
8.1        Lastnosti, ki izboljšujejo vrednost in primernost izdelka ali le neznatno vplivajo na njih, se ne smatrajo kot odstopanja od dogovorjene kakovosti izdelka.

8.              Poškodbe pri prevozu

8.1           Stranka mora nemudoma obvestiti dostavljavca o očitnih poškodbah, ki bi nastale zaradi prevoza. Poleg tega mora škodo prijaviti po telefonu službi za pomoč strankam pri podjetju OPTIMEX na št. +49 2234 - 990 92 70 ali po elektronski pošti na naslov order@optimex-services.com. Zamuda pri reklamaciji ali vzpostavitvi stika s podjetjem OPTIMEX ne vpliva ne zakonske pravice potrošnika. Stranka pa na ta način lahko pomaga podjetju OPTIMEX pri uveljavljanju zahtevkov proti prevozniku oziroma pri uveljavljanju prevozne garancije.
8.2           Če je stranka kupec in pogodba spada pod trgovski posel, velja 377. člen nemškega trgovinskega zakonika.

9.              Stvarne napake (garancija)

9.1           V primeru napak ali če stranka potrebuje tehnično podporo, je stranki na voljo tehnična podpora podjetja OPTIMEX ali kontaktne informacije, ki so navedene pod točko 15.
9.2           V primerih napak, katerih vzrok se je pojavil v času prenosa tveganj, mora podjetje OPTIMEX to napako po izbiri stranke najprej odpraviti, pri čemer velja, da se izbrani način izpolnitve za podjetje OPTIMEX izvede le z nesorazmernimi stroški. V tem primeru se zahteva stranke omeji na drug način izpolnitve.
9.3           V primeru nadomestne dobave za pomanjkljivo potrošno blago bo podjetje OPTIMEX blago odstranilo iz zadevnega predmeta, če je stranki to prej v dobri veri vgradilo, in nato bo nadomestno potrošno blago znova ustrezno vgradilo v predmet oziroma bo izgradnjo in vgradnjo izvedla tretja oseba (npr. serviser), ali pa bo podjetje OPTIMEX po lastni izbiri nosilo stroške za te postopke. Podjetje OPTIMEX lahko omeji nadomestilo stroškov z upoštevanjem vrednosti, ki jo je potrošno blago imelo, ko je bilo v nasprotju s pogodbo, in pomen zneska, ki je bil sorazmeren z nasprotovanjem pogodbi.
9.4           Stranka mora podjetju OPTIMEX zagotoviti vse dokumente in informacije, ki so potrebne za odpravo napake.
9.5           Zahtevki za napake ne veljajo za običajno obrabo in poškodbe, ki bi nastale po dobavi zaradi napačnega ali neskrbnega ravnanja, za prekomerne zahteve ali zahteve, ki niso bile predvidene v specifikaciji izdelka, za uporabo neprimerne opreme, za neprimerne spremembe, ki jih je izvedla stranka na izdelkih ali na podlagi drugih zunanjih dejavnikov in niso bili določeni v pogodbi, kot tudi ne za napake programske opreme, ki ni reproduktibilna.
9.6           Stranka ima pravico do znižanja nakupne cene ali do odstopa od pogodbe, če podjetje OPTIMEX napake ne odpravi ali je nesprejemljiva za podjetje OPTIMEX. Izboljšanje se kot neuspelo obravnava po drugem neuspešnem poskusu, če iz vrste stvari ali napake oziroma drugih okoliščin ne izkaže drugače. V primeru odstopa ima podjetje OPTIMEX pravico do primerne nadomestila stroškov za dosedanjo uporabo pomanjkljivega izdelka.
9.7           Če je stranka potrošnik, potem zahtevki za napake pri nakupu novega blaga zastarajo v 24 mesecih od dobave blaga in pri nakupu rabljenih izdelkov v 12 mesecih od dobave blaga.
9.8           Če je stranka podjetnik, potem zahtevki za napake ob nakupu novega blaga zastarajo v 12 mesecih po dobavi blaga. Garancija za rabljeno blago je za stranke, ki delujejo kot podjetniki, izključena; jamstvo podjetja OPTIMEX za škodo za telo in zdravje, kot tudi na podlagi naklepnega, malomarnega ali zahrbtnega ravnanja in zakonsko jamstvo za izdelke pa ostane v tem smislu nespremenjeno v veljavi.
9.9           Stranka izrecno soglaša, da izvajanje garancije odstopi servisni službi, ki jo pooblasti podjetje OPTIMEX, v državi, kjer je bilo blago kupljeno.
9.10         Vsi zahtevki za nadomestilo škode so izključeni, če to nujno zajamčeno skladno s točko 8.

10.           Odgovornost

10.1         Podjetje OPTIMEX je neomejeno odgovorno za škodo in bi povzročilo smrt, poškodbo telesa ali zdravja, ter v primeru naklepa in hude malomarnosti. Odgovornost skladno z zakonom o jamstvu za izdelke ter skladno z garancijo ostane v veljavi.
10.2         V primeru lažjih malomarnih poškodb drugih bistvenih pogodbenih obveznosti je odgovornost podjetja OPTIMEX omejena na škodo, tipično za pogodbe, in predvidljivo škodo.
10.3         Sicer pa podjetje OPTIMEX za škodo, za katero je odgovorno, omejuje izdatek za ponovno vzpostavitev stvari do 250.000,00 EUR na škodni dogodek.
10.4         Podjetje OPTIMEX ne prevzema odgovornosti za škodo ki bi izhajala iz neskrbnega ravnanja stranke s svojimi podatki stranke (npr. podatki kreditne kartice, podatki o računu itd.). Stranka mora s svojimi podatki ravnati skrbno.
10.5         Nadaljnji zahtevki stranke za nadomestilo škode, ne glede na pravno podlago, še zlasti zahtevki za izgubljeni dobiček, izgubo informacij ali podatkov, njihove posledice ali neuspela plačila so izključeni. Sprememba dokaznega bremena v škodo stranke ni povezana z obstoječimi predpisi.

11.           Alternativna poravnava sporov

11.1         Evropska komisija vsem potrošnikom nudi platformo za izvensodno reševanje sporov. Potrošniki imajo možnost vse spore v povezavi s spletnimi naročili najprej reševati brez vključevanja sodišč. Platforma za reševanje sporov je na voljo na naslednji zunanji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr
11.2         Potrošnik Podjetje ni zavezano niti pripravljeno za udeležbo v postopku poravnave spora.

12.           Končne določbe

12.1         Za odstranjevanje baterij in rabljenih naprav veljajo navodila iz uredbe o ravnanju z baterijami, ki so vsem dobavljenim izdelkom priložena kot priloga in si jih je mogoče ogledati tudi v spletni trgovini http://shop.OPTIMEX.com/de/returns/. Stranka mora ta navodila upoštevati.
12.2         Veljavno je izključno nemško pravo. Sporazum ZN o pogodbah v mednarodni kupoprodaji blaga z dne 11. 4. 1980 (United Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) ni v uporabi. Če je stranka potrošnik, poleg tega veljajo tudi nujni varnostni predpisi za potrošnika v državi, kjer ima stranka svoje prebivališče, če ti predpisi stranki nudijo nadaljnjo zaščito.
12.3         Podjetje OPTIMEX lahko zahteve proti stranki, ki bi izhajale iz ali bile v povezavi z naročili stranke v spletni trgovini, v okviru zakonskih predpisov odstopi tretji stranki.
12.4         Dodatni dogovori, spremembe in/ali dopolnitve morajo biti v pisni obliki.
12.5         Če za stranko ne velja splošna sodna pristojnost v Nemčiji ali v drugi državi članici EU ali je stranka kupec, pravna oseba javnega prava ali javnopravno posebno premoženje, ima izključno sodno pristojnost za vse spore, ki bi izhajali ali bili v zvezi s pogodbo, sodišče v Kölnu.
12.6         Če postanejo posamezni deli teh splošnih pogojev poslovanja v celoti ali deloma neveljavni, to ne vpliva na veljavnost celotne pogodbe.
 
Kontakt:
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31
D - 50858 Köln
Tel. št.: +49 2234 - 990 92 24
Št. faksa: +49 2234 - 990 92 21
info@optimex-shop.com

Okrajno sodišče v Kölnu, št. HRB 65256, ID št. za DDV. DE 815054497