Den hr webbplatsen anvnder cookies. Genom att surfa p optimex-shop.com godknner du anvndningen av cookies. Detaljerad information och hur du nr som helst kan invnda mot anvndningen av cookies hittar du i vr integritetspolicy.  Mer information.
Godknna

Uttag och uttagsformulär

Ångerregler och blankett

Kunder har rätt till återkallelse enligt följande villkor, där kunden är en fysisk person som ingått en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen inte är kommersiella eller som rör din ställning som egenföretagare:
 
Meddelande om ångerrätt
 
Ångerrätt
Du har rätt att återkalla detta avtal inom fjorton dagar utan att ge någon anledning.
Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är speditören, har tagit emot de senaste varorna.
 
För att utnyttja din ångerrätt måste du informera oss
OPTIMEX Services GmbH,
Toyota-Allee 31, D - 50858 Köln, Tyskland,
Tel: +49 2234 990 92 70,
Fax: +49 2234 990 92 21
E-post: order@optimex-shop.com
 
genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda mallen för ångerformulär, men det är inget krav.
 
För att upprätthålla ångerfristen är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utnyttjande av ångerrätten före utgången av ångerfristen.
 
Konsekvenser av annulleringen
Om du återkallar detta avtal ska vi återbetala alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (förutom de extrakostnader som uppstår genom att du valt en annan leveransmetod än den mest gynnsamma standardleverans som vi erbjuder), omgående och senast inom fjorton dagar från det datum då anmälan om återkallelse av detta avtalet har registrerats hos oss. Vid denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om inte vi uttryckligen har kommit överens om annat. I inget fall debiteras du för avgifter på grund av denna återbetalning. Vi kan vägra att återbetala dig tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.
 
Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om återkallelse av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av ångerfristen på fjorton dagar. Du ansvarar för de omedelbara kostnaderna för att returnera varorna.
 
Du måste bara betala för en eventuell försämring av varan om värdeförlusten beror på en hantering som inte är nödvändig för granskning av varornas art, egenskaper och funktionalitet.
 
Du ansvarar för de direkta kostnaderna för att returnera varor som har förpackats på tillbörligt sätt samt de direkta kostnaderna för att returnera varorna som inte har förpackats.
 
Uteslutande eller förtida uppsägning av ångerrätten:
Ångerrätten gäller inte för avtal
- för leverans av varor som inte är prefabricerade och för varor som har tillverkats utifrån kundens individuella val eller bestämning enligt kundens önskemål, eller varor som uppenbart har anpassats till kundens personliga behov.

Ångerformulär - mall

(Om du vill återkalla avtalet fyller du i detta formulär och skickar tillbaka det.)

Till:
OPTIMEX Services GmbH,
Toyota-Allee 31, D - 50858 Köln, Tyskland,
Tel: +49 2234 990 92 70,
Fax: +49 2234 990 92 21
E-post: order@optimex-shop.com
 
Härmed återkallar jag/vi(*) det avtal som ingåtts av mig/oss för inköp av följande varor(*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)
_______________________________________________
_______________________________________________
 
beställt den ___________________(*)/ mottaget den _______________________(*) 
Namn på kunden(erna) ______________________________________
Kunden/kundernas adress 
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________      _____________________________________________________
Datum          Kundens underskrift (endast på pappersformulär) 
 
(*) Stryk det som inte är tillämpligt

Ladda ner avbokningsformuläret som PDF