Această pagină de internet folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării pe optimex-Shop.com , vă exprimaţi acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Informații detaliate şi modalitatea în care puteţi formula în orice moment obiecţii împotriva utilizării cookie-urile sunt disponibile în informaţiile noastre cu privire la protecţia datelor.  Mai multe informații.
Acceptare

Termenii și condițiile noastre

1.              Domeniu de aplicare

1.1       Bunurile oferite în magazinul OPTIMEX sunt destinate exclusiv consumatorilor în sensul articolului 13 Codul Civil din Germania (în continuare: „Client”). Bunurile se vând numai pentru uz privat. Revânzarea mărfurilor în cursul activității este interzisă.
1.2       În caz de revânzare profitabilă și comercială a bunurilor achiziționate fără acordul prealabil al furnizorului, cumpărătorul se obligă să plătească o sancțiune contractuală pentru încălcare, care va fi stabilită de OPTIMEX la discreția sa rezonabilă și, în cazul unui litigiu, aceasta va fi verificată de instanța competentă.
1.3       Bunurile sunt livrate numai în cantitățile obișnuite pentru o gospodărie, cu excepția cazului în care se specifică altfel în descrierea produsului.

2.              Încheierea contractului

2.1        Descrierile de produs prevăzute în magazinul online OPTIMEX nu constituie oferte obligatorii din partea OPTIMEX, ci sunt utilizate doar pentru a depune o ofertă obligatorie de către client.
2.2        Clientul poate formula oferta prin opțiunea de comandă integrată în magazinul online OPTIMEX. În acest caz, după ce a introdus mărfurile selectate în coşul virtual de cumpărături şi după parcurgerea procesului electronic de comandă, prin selectarea butonului destinat finalizării comenzii, clientul formulează o ofertă de contractare obligatorie din punct de vedere juridic cu raportare la mărfurile conţinute în coşul de cumpărături, în numărul menţionat de către client.
2.3        După recepţionarea acestei oferte, OPTIMEX transmite un e-mail către client, care confirmă primirea comenzii la OPTIMEX și menţionează detaliile acesteia (confirmare de comandă). În mod suplimentar, confirmarea de comandă conține și metoda de plată selectată şi informaţiile aferente cu privire la plată. Această confirmare de comandă nu constituie o acceptare a ofertei, respective a comenzii clientului, ci are doar rolul de a-l informa pe client despre recepţionarea comenzii sale la OPTIMEX. Cel târziu până la livrarea produselor, clientul recepţionează de la OPTIMEX toate informațiile pentru client, pe care le poate tipări pentru documentele sale.
2.4       OPTIMEX poate accepta oferta clientului în termen de cinci zile,
  • prin transmiterea de OPTIMEX către client a unei confirmări scrise de comandă sau a unei confirmări de comandăîn formă scrisă (fax sau e-mail) trimite clientului o confirmare a comenzii în scris, context în care prezintă relevanţă recepţionarea confirmării de comandă la client, sau
  • prin livrarea de către OPTIMEX a bunurilor comandate, compania livrează bunurile comandate, context în care prezintă relevanţă recepţionarea mărfii la client, sau
  • prin solicitarea de plată transmisă de OPTIMEX către client, după formularea comenzii de către acesta.
În cazul în care există mai multe dintre alternativele menţionate anterior, contractul va fi încheiat la momentul la care se produce prima dintre alternativele menţionate anterior. Termenul limită de acceptare a ofertei începe în ziua următoare transmiterii ofertei de către client şi expiră la finalul celei de-a cincea zi ulterioare datei de expediere a ofertei. În cazul în care OPTIMEX nu acceptă oferta clientului pe parcursul termenului menţionat anterior, acest demers va fi considerat refuzarea ofertei, astfel încât clientul nu mai fi obligat să îşi menţină declaraţia de voinţă.
2.5        La depunerea unei oferte prin intermediul formularului online de comandă al OPTIMEX, textul contractului este memorat de către OPTIMEX și expediat clientului după transmiterea comenzii sale, împreună cu prezentele Condiţii generale de afaceri, în formă scrisă (de exemplu prin e-mail, fax sau scrisoare). Cu toate acestea, textul contractului nu mai poate fi accesat de către client pe pagina de internet a OPTIMEX după transmiterea comenzii sale.
2.6        Înainte de lansarea comenzii obligatorii prin intermediul formularului de comandă online al OPTIMEX, clientul poate identifica erori potenţiale de înregistrare prin citirea cu atenție a informațiilor afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună identificare a erorilor de înregistrare poate fi reprezentat în acest context de funcția de mărire a browser-ului, prin intermediul căreia este mărită imaginea de pe ecran. Clientul dispune de posibilitatea de a corecta înregistrările sale în cadrul procesului de formulare electronica a comenzii prin intermediul funcţiilor obişnuite de la nivelul tastaturii şi al mouse-ului până când selectează butonul destinat finalizării procesului de comandă.
2.7        Pentru încheierea contractului sunt disponibile limba germană și limba engleză.
2.8        Prelucrarea comenzilor şi înregistrarea contractului se efectuează de regulă prin e-mail și procesarea automată a comenzilor. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail pe care o comunică pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât e-mailurile expediate de către OPTIMEX să poată fi recepţionate la această adresă. În special, atunci când se utilizează filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de către OPTIMEX sau de către terţii mandataţi de către aceasta cu privire la derularea comenzii să poată fi recepţionate.

3.              Drept de revocare

3.1        Consumatorii dispun, în principiu, de un drept de revocare.
3.2        Informații mai detaliate cu privire la dreptul de revocare sunt disponibile în informarea cu privire la exercitarea dreptului de revocare ale societăţii OPTIMEX.
3.3        Dreptul de revocare nu se aplică pentru consumatorii care, la momentul încheierii contractului, nu aparțin nici unui stat membru al Uniunii Europene și al căror domiciliu unic și adresă de livrare sunt în afara Uniunii Europene la momentul încheierii contractului.

4.              Prețuri și condiţii de plată

4.1        Toate preţurile sunt exprimate în euro (€), includ TVA, iar la acestea sunt aplicabile costurile de livrare şi de expediere. Costurile de livrare şi de expediere pot fi accesate la următorul link: [link]
4.2        Sunt aplicabile prețurile la momentul comenzii. Ofertele speciale în magazinul online pot fi limitate în termeni de cantitate. Detalii sunt prezentate în descrierea produsului respectiv.
4.3        Clientul va efectua plăți privind comenzile sale în magazinul online prin metodele de plată acceptate. Sunt acceptate următoarele modalităţi de plată:
  • Card de credit / debitare directă prin intermediul PayPal PLUS
Când plăteşte cu cardul de credit prin PayPal Plus, clientul nu trebuie să dispună de un cont PayPal pentru a putea efectua plăţi cu PayPal PLUS. PayPal PLUS permite clientului să introducă datele de plată direct.
  • PayPAl
Când plăteşte prin PayPal, la finalul procesului de formulare a comenzii, clientul este redirecţionat direct către PayPal. La PayPal, clientul dispune de posibilitatea de a se autentifica la contul său PayPal, de a crea un nou cont PayPal sau de a achita în calitate de oaspete PayPal.
  • Plată în avans
În cazul unei plăţi în avans, produsele comandate vor fi expediate numai după încasarea de către OPTIMEX a plății clientului. După formularea comenzii sale, clientul recepţionează un e-mail cu informații despre virament (confirmare de comandă). La efectuarea viramentului, în scopul de utilizare, clientul trebuie să precizeze “referința plăţii”, pe care a recepţionat-o cu confirmarea de comandă.
În funcție de bancă, poate dura între una și patru zile lucrătoare până la momentul la care OPTIMEX va încasa plata clientului. Produsele comandate sunt rezervate clientului până la încasarea plății – însă maxim 14 zile.

Date bancare:
Destinatarul plăţii: OPTIMEX Services GmbH
IBAN: DE DE91 3704 0044 0211 8180 01
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX
Scop de utilizare: “Referința plăţii” clientului

În cazul rambursărilor către client (de exemplu, în cazul revocării) OPTIMEX utilizează aceeaşi modalitate de plată pentru care a optat clientul ca mijloc de plată la lansarea comenzii.

5.              Condiţii de livrare şi expediere

5.1           Livrarea se face doar în Europa.
Pentru livrările în afara Germaniei, se pot adăuga tarife sau taxe suplimentare (de exemplu, taxe vamale) în cazuri individuale. În aceste cazuri, plata nu se face către furnizor, ci către autoritățile vamale sau fiscale responsabile.
Mărfurile periculoase, cum ar fi bateriile, nu pot fi livrate în toate țările sau în anumite regiuni datorită reglementărilor IATA. Clientul va fi informat despre acest lucru în descrierea mărfurilor în sine și înainte de a finaliza procesul de achiziție. În aceste cazuri, nu este posibilă finalizarea procesului de achiziție.
5.2        Pentru mărfurile livrate prin intermediul unei firme de curierat, livrarea este efectuată „gratuit la bordură“, ceea ce înseamnă până la bordura unui drum public aflată cel mai aproape de adresa de livrare, dacă nu rezultă un regim diferit din informaţiile de expediere în magazinul on-line al OPTIMEX şi cu cazului în care a fost adoptat un acord distinct.
5.3        În măsura în care firma de transport restituie vânzătorului mărfurile expediate deoarece nu a fost posibilă o livrare la client, clientul poartă costurile pentru expedierea fără succes. Acest regim nu se aplică în cazul în care clientul își exercită în mod eficient dreptul său revocare, în măsura în care împrejurarea care a condus la imposibilitatea de livrare nu îi este imputabilă sau când a fost împiedicat temporar să recepţioneze serviciul oferit, cu excepția cazului în care OPTIMEX i-a notificat livrarea cu un timp rezonabil înainte.
5.4        În cazul în care clientul deţine calitatea antreprenor, riscul de distrugere sau deteriorare accidentală a produselor este transferat clientului de la predarea către partenerul mandatat să efectueze operaţiuni de logistică.
5.5        OPTIMEX își rezervă dreptul de a rezilia contractul în cazul livrările efectuate de către subcontractanţii săi sunt efectuate incorect sau necorespunzător. Acest regim este valabil numai în cazul în care neefectuarea livrării nu este imputabilă OPTIMEX, iar această companie a încheiat cu diligenţa necesară o operaţiune concretă de acoperire cu un furnizor. OPTIMEX va depune toate eforturile rezonabile pentru a procura mărfurile. În caz de indisponibilitate sau disponibilitate numai parțială a mărfurilor, clientul va fi informat fără întârziere, iar contraprestaţia va fi rambursată fără întârziere.

6.              Rezerva dreptului de proprietate

6.1        Produsele livrate înainte de plata clientului rămân în proprietatea OPTIMEX până la plata integrală a prețului de cumpărare, la care se adaugă eventuale creanţe accesorii ale OPTIMEX în asociere cu produsul (de exemplu costuri de expediere).
6.2        Pe parcursul menţinerii rezervei dreptului de proprietate este interzisă clientului orice formă de exercitare a unui drept de dispoziţie asupra produselor (de exemplu cesionarea, gajarea).

7.    Obiectul prestaţiei

7.1        Produsele livrate nu prezintă niciun fel de vicii materiale, dacă, la momentul predării către client, sunt compatibile pentru utilizarea curentă şi dacă prezintă caracteristicile obişnuite în funcţie de natura produsului. Diferenţele care afectează în mod nesemnificativ valoarea și caracterul adecvat al produsului nu constituie vicii.
7.2        Caracteristicile care sporesc valoarea și caracterul adecvat al produsului sau care le afectează doar într-o pondere nesemnificativă nu sunt considerate abateri de la calitatea convenită a produsului.

8.              Daune de transport

8.1           Clientul trebuie să semnaleze imediat expeditorului mărfurile cu daune evidente de transport. În plus, trebuie făcută o notificare prin telefon la asistența pentru clienți OPTIMEX la numărul +49 2234 - 990 92 70 sau prin e-mail la order@optimex-services.com. Necompletarea din timp a unei reclamații sau necontactarea noastră nu are consecințe asupra drepturilor legale de garanție. În acest fel, însă, clientul ajută OPTIMEX să își afirme propriile drepturi față de transportator sau asiguratorul de transport.
8.2           În cazul în care clientul deţine calitatea de agent economic și contractul face parte din activitatea sa comercială, se aplică articolul 377 din Codul Comercial.

9.              Defectele materiale (garanție)

9.1           În cazul unor defecte sau în situaţia în care clientul necesită asistenţă tehnică, la dispoziţia clientului se află departamentul de asistenţă tehnică al OPTIMEX, cu utilizarea informaţiilor de contact menţionate la punctul 15.
9.2           În cazul viciilor a căror cauză exista la momentul transferului riscurilor, în funcţie de opţiunea clientului, OPTIMEX va remedia inițial defecțiunile, cu excepția situaţie în care modalitatea selectată de remediere este posibilă pentru OPTIMEX numai la costuri disproporționate. În acest caz, dreptul clientului este limitat la cealaltă modalitate de remediere.
9.3           În cazul livrării de substituire a unui bun consumabil care prezintă vicii, OPTIMEX va demonta articolul respective din sistemul în cauză, în măsura în care aceasta a fost montat cu bună credință de către client la nivelul sistemului în cauză și va monta articolul livrat în scop de substituire în sistem, respectiv va dispune efectuarea corespunzătoare a lucrărilor de montaj sau demontaj de către terţi (de exemplu partener de service) sau, în funcţie de opţiunea OPTIMEX,  va suporta costurile necesare pentru aceste operațiuni. Cu toate, OPTIMEX poate limita rambursarea costurilor la o sumă proporţională cu raportare în special la valoarea care ar fi revenit consumabilului, în măsura în care a fi corespund prevederilor contractuale, şi cu raportare la semnificaţia încălcării prevederilor contractuale.
9.4           Clientul trebuie să furnizeze documentele și informațiile necesare OPTIMEX pentru remedierea defecțiunilor.
9.5           Drepturile de garanție nu se extind asupra uzurii naturale sau a daunelor survenite după livrare, ca urmare a manipulării defectuoase sau neglijente, a solicitării excesive sau nereglementate prin specificaţia produsului, prin utilizarea de mijloace de producţie necorespunzătoare, modificări necorespunzătoare efectuate sau dispuse de către client cu privire la produse sau care sunt generate datorită influențelor externe special, care nu sunt prezumate prin contract, precum și de erori de software care nu sunt reproductibile.
9.6           Clientul are dreptul de a reduce prețul de cumpărare sau de a rezilia contractul în cazul în care lucrările de remediere eșuează sau dacă un asemenea demers nu este rezonabil pentru OPTIMEX. O remediere va fi considerată eșuată după a doua încercare nereușită, cu excepția cazului în care rezultă o situaţie diferită în special ca urmare a naturii bunului sau a viciului sau datorită altor împrejurări. În cazul rezilierii, OPTIMEX are dreptul la o compensație adecvată pentru utilizarea anterioară a produsului defect.
9.7           În cazul în care clientul deţine calitatea de consumator, drepturile de a reclama prejudiciile se prescriu, la achiziţionarea de produse noi, în termen de 24 de luni de la livrarea mărfurilor, iar la achiziționarea de produse uzate, în termen de 12 luni de la livrarea mărfurilor.
9.8           În cazul în care clientul deţine calitatea de antreprenor, drepturile de a reclama viciile la achiziţionarea de produse noi se prescriu în termen de 12 luni de la livrarea bunurilor. Garanția pentru produsele uzate este exclusă în raport cu clienții care acționează în calitate de antreprenori; în acest sens nu este afectată răspunderea OPTIMEX pentru atingerile aduse integrităţii corporale şi sănătăţii, precum şi în asociere cu faptele săvârşite cu intenţie, din culpă gravă sau doloziv şi cu raportare la răspunderea legală pentru produse.
9.9           Clientul îşi exprimă expres acordul cu privire la cesionarea prestării obligaţiilor de garanție unei societăți de service autorizate de OPTIMEX din țara în care au fost achiziționate bunurile.
9.10         Drepturile la despăgubire sunt excluse, cu excepția cazului în care răspunderea este aplicabilă în mod imperative în conformitate cu punctul 10.

10.           Răspundere

10.1         OPTIMEX răspunde fără restricţii pentru un prejudiciu care îi este imputabil ca urmare a atingerii aduse vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii, precum şi în caz de intenţie şi de neglijenţă gravă. Nu este afectată răspunderea în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse, precum şi în temeiul garanției.
10.2         În cazul unei încălcări din culpă uşoară a altor obligații contractuale esențiale, răspunderea OPTIMEX este limitată la prejudiciul specific contractual şi previzibil.
10.3         În mod suplimentar, OPTIMEX restituie, în cazul prejudiciilor material care îi sunt imputabile, cheltuielile pentru remedierea bunurilor până la 250.000 de euro pentru fiecare eveniment cauzator de prejudicii.
10.4         Nu poate fi angajată răspunderea OPTIMEX pentru prejudiciile rezultate din manipularea necorespunzătoare de către client a datelor sale de client (de exemplu datele privind cardul de credit, datele de cont, etc.). Astfel, clientul va gestiona cu diligenţă datele sale de client.
10.5         Sunt excluse drepturi suplimentare la despăgubire ale clientului, care depăşesc limitele menţionate în aceste condiţii, indiferent de temeiul legal, în special solicitările în asociere cu profitul nerealizat, pierderea de informații și de date, cu raportare la prejudiciile subsecvente sau cheltuielile inutile. Modificarea sarcinii probei în dezavantajul clientului nu este generată de reglementările menţionate mai sus

11.           Soluționarea alternativă a litigiilor

11.1         Comisia Europeană pune la dispoziţia consumatorilor o platformă pentru soluționarea extrajudiciară a conflictelor. Aceasta oferă consumatorilor posibilitatea de a soluționa litigiile legate de comanda lor online pentru început fără intervenția instanței.  Platforma de soluționare a litigiilor este disponibilă la următorul link extern:   https://ec.europa.eu/consumers/odr
11.2         Compania nu este obligată și nici nu dorește să participe la un proces de soluționare a litigiilor.

12.           Dispoziţii finale

12.1         Pentru eliminarea bateriilor și a echipamentelor vechi sub formă de deşeuri sunt aplicabile prevederile din „Menţiunile din legea privind bateriile“, care însoţesc livrările ca anexă şi care pot fi accesate în magazinul online la adresa http://shop.OPTIMEX.com/de/returns/. Clientul va respecta aceste prevederi.
12.2         Se aplică exclusiv legislaţia germană. Nu se aplică Convenția Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri din 11 aprilie 1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG). În cazul în care clientul este consumator, se aplică și dispozițiile imperative cu privire la protecția consumatorului din statul în care își are reședința obișnuită clientul, în măsura în care acestea oferă clientului o protecție suplimentară.
12.3         OPTIMEX poate cesiona către terţi creanţele împotriva clienţilor din sau în asociere cu comenzile clientului în magazinul online, în limitele reglementărilor legale.
12.4         Acordurile suplimentare, modificările și/sau completările trebuie efectuate în formă scrisă.
12.5         În cazul în care nu există o jurisdicție general pentru client în Germania sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dacă acesta deţine calitatea de comerciant, persoană juridică de drept public sau fond public cu afectaţiune specială, competența exclusivă pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu contractual revine instanţelor din Köln.
12.6         Dacă anumite clause individuale ale acestor Condiţii generale de afaceri sunt lovite integral sau partial de nulitate, acest lucru nu afectează valabilitatea contractului.
 
Contact:
 
OPTIMEX Services GmbH
Toyota Avenue 31
D - 50858 Köln
Tel: +49 2234 - 990 92 24
Fax: +49 2234 - 990 92 21
info@optimex-shop.com

Judecătoria Köln, nr. HRB 65256, nr. id. TVA DE 815054497