Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στο Optimex-Shop.com, συναινείτε με τη χρήση cookies. Για αναλυτικές πληροφορίες και τρόπους να εναντιωθείτε στη χρήση cookies, ανατρέξτε στις οδηγίες μας σχετικά με την προστασία των δεδομένων.  Περισσότερες πληροφορίες.
Αποδοχή

συνθήκες

1.              Πεδίο εφαρμογής

1.1          Τα προϊόντα που προσφέρονται στο κατάστημα OPTIMEX απευθύνονται αποκλειστικά σε καταναλωτές κατά την έννοια του άρθρου 13 του γερμανικού αστικού κώδικα [BGB] (εφεξής: «Πελάτης»). Η πώληση των προϊόντων γίνεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται η μεταπώληση των προϊόντων στα πλαίσια επαγγελματικών συναλλαγών.
1.2          Σε περίπτωση επαγγελματικής και εμπορικής μεταπώλησης των αγορασμένων προϊόντων χωρίς εξασφάλιση της προηγούμενης συναίνεσης του πωλητή, ο αγοραστής υποχρεούται για κάθε αθέτηση σε καταβολή ποινικής ρήτρας που καθορίζει εύλογα η OPTIMEX και που υπόκειται σε έλεγχο από το αρμόδιο δικαστήριο σε περίπτωση αντιδικίας.
1.3          Η πώληση των προϊόντων γίνεται αποκλειστικά σε ποσότητες για οικιακή χρήση, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από την περιγραφή του προϊόντος

2.              Σύναψη σύμβασης

2.1        Οι περιγραφές προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της OPTIMEX δεν συνιστούν δεσμευτική προσφορά από την OPTIMEX αλλά βοηθούν τον πελάτη να υποβάλει μια δεσμευτική προσφορά.
2.2        Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει προσφορά μέσω της δυνατότητας παραγγελίας που αποτελεί τμήμα του ηλεκτρονικού καταστήματος της OPTIMEX. Εν προκειμένω, ο πελάτης, αφού τοποθετήσει τα επιλεγμένα εμπορεύματα στο εικονικό καλάθι αγορών και ακολουθήσει την ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελίας, υποβάλει, κάνοντας κλικ στο κουμπί με το οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία παραγγελίας, νομικά δεσμευτική προσφορά σύναψης σύμβασης αναφορικά με τα εμπορεύματα που περιέχονται στο καλάθι αγορών στον αριθμό που έχει καθοριστεί από τον ίδιο.
2.3        Μετά την καταχώριση της εν λόγω προσφοράς, η OPTIMEX αποστέλλει e-mail στον πελάτη, με το οποίο επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας και περιγράφει τα χαρακτηριστικά αυτής (επιβεβαίωση παραγγελίας). Επίσης, η επιβεβαίωση παραγγελίας περιλαμβάνει επίσης την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής και τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την πληρωμή. Αυτή η επιβεβαίωση παραγγελίας δεν συνιστά ακόμα αποδοχή της προσφοράς, δηλαδή της παραγγελίας του πελάτη, παρά ενημερώνει μόνο τον πελάτη ότι η παραγγελία του παραλήφθηκε από την OPTIMEX. Το αργότερο ως την παράδοση των προϊόντων, ο πελάτης λαμβάνει από την OPTIMEX όλες τις πληροφορίες πελάτη τις οποίες μπορεί να εκτυπώσει.
2.4       Η OPTIMEX μπορεί να αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός πέντε ημερών,
  • αποστέλλοντας στον πελάτη έγγραφη επιβεβαίωση ανάληψης της υποχρέωσης ή επιβεβαίωση σε μορφή κειμένου (φαξ ή e-mail), ανάλογα με τη δυνατότητα πρόσβασης του πελάτη στα μέσα αυτά, είτε
  • παραδίδοντας στον πελάτη το εμπόρευμα που παρήγγειλε, εφόσον ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό, ή
  • καλώντας τον πελάτη να προβεί στην πληρωμή μετά την παραλαβή από την OPTIMEX της παραγγελίας του.
Εάν ισχύουν περισσότερες από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές επιλογές, η σύμβαση αρχίζει να ισχύει μόλις εκτελεστεί μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές επιλογές. Η προθεσμία για την αποδοχή της προσφοράς ξεκινά την ημέρα που έπεται της αποστολής της προσφοράς από τον πελάτη και ολοκληρώνεται με την παρέλευση της πέμπτης ημέρας που έπεται της αποστολής της προσφοράς. Εάν η OPTIMEX δεν αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, αυτό θεωρείται απόρριψη της προσφοράς και έχει ως αποτέλεσμα ότι ο πελάτης δεν δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση βούλησής του.
2.5        Κατά την υποβολή προσφοράς μέσω του εντύπου ηλεκτρονικής παραγγελίας της OPTIMEX, το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από την OPTIMEX και αποστέλλεται στον πελάτη μετά την αποστολή της παραγγελίας του μαζί με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις σε μορφή κειμένου (π.χ. e-mail, φαξ ή επιστολή). Ωστόσο, ο πελάτης δεν μπορεί μετά την αποστολή της παραγγελίας του να έχει πλέον πρόσβαση στο κείμενο της σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της OPTIMEX.
2.6        Πριν από τη δεσμευτική υποβολή της παραγγελίας μέσω του εντύπου ηλεκτρονικής παραγγελίας της OPTIMEX, ο πελάτης μπορεί να αναγνωρίσει τυχόν σφάλματα καταχώρισης διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων καταχώρισης μπορεί να είναι η λειτουργία μεγέθυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια της οποίας μπορεί να μεγεθυνθεί η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη. Ο πελάτης μπορεί να διορθώσει τις καταχωρίσεις του στο πλαίσιο της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσω του πληκτρολογίου και του ποντικιού μέχρις ότου πατήσει το κουμπί με το οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία παραγγελίας.
2.7        Για τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γερμανική και η αγγλική γλώσσα.
2.8        Η ενημέρωση για την πορεία της παραγγελίας και η επικοινωνία πραγματοποιούνται συνήθως μέσω e-mail και αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης της παραγγελίας. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση e-mail που έχει παράσχει για τη διαχείριση της παραγγελίας είναι σωστή, ώστε να μπορεί να λαμβάνει σε αυτή τη διεύθυνση τα e-mail που θα του αποστέλλει η OPTIMEX. Ο πελάτης πρέπει ιδίως να εξασφαλίζει, εάν χρησιμοποιεί φίλτρα ανεπιθύμητων μηνυμάτων, ότι λαμβάνει όλα τα e-mail που του αποστέλλει η OPTIMEX ή τρίτος που έχει οριστεί από αυτήν για τη διαχείριση της παραγγελίας.

3.              Δικαίωμα υπαναχώρησης

3.1        Οι καταναλωτές διαθέτουν καταρχήν δικαίωμα υπαναχώρησης.
3.2        Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, ανατρέξτε στις οδηγίες υπαναχώρησης της OPTIMEX.
3.3        Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για καταναλωτές που κατά το χρονικό σημείο σύναψης της σύμβασης δεν ανήκουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οποίων η μόνιμη κατοικία και διεύθυνση αποστολής κατά το χρονικό σημείο σύναψης της σύμβασης βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.              Τιμές και όροι πληρωμής

4.1        Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ (€) συν ΦΠΑ και εξόδων παράδοσης και αποστολής. Η πρόσβαση στα έξοδα παράδοσης και αποστολής είναι δυνατή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: [Σύνδεσμος]
4.2        Ισχύουν οι τιμές που αναφέρονταν κατά το χρόνο παραγγελίας. Οι ειδικές προσφορές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να είναι χρονικά ή ποσοτικά περιορισμένες. Τα ειδικά επιμέρους χαρακτηριστικά προκύπτουν από την εκάστοτε περιγραφή προϊόντος.
4.3        Ο πελάτης πραγματοποιεί τις πληρωμές που αντιστοιχούν στις παραγγελίες του από το ηλεκτρονικό κατάστημα με τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής. Γίνονται αποδεκτοί οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής:
  • Πιστωτική κάρτα / Άμεση χρέωση μέσω PayPal PLUS
Στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω PayPal Plus, ο πελάτης δεν χρειάζεται να διαθέτει λογαριασμό PayPal για να πληρώσει μέσω του συστήματος PayPal PLUS. Το PayPal PLUS του επιτρέπει να καταχωρίσει απευθείας τα στοιχεία πληρωμής του.
  • PayPal
Σε περίπτωση πληρωμής με PayPal, ο πελάτης οδηγείται στο τέλος της διαδικασίας παραγγελίας απευθείας στον δικτυακό τόπο του PayPal. Εκεί ο πελάτης μπορεί είτε να συνδεθεί χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του στο PayPal, είτε να δημιουργήσει νέο λογαριασμό PayPal είτε να πραγματοποιήσει πληρωμή ως επισκέπτης.
  • Προκαταβολή
Σε περίπτωση προκαταβολικής πληρωμής, τα παραγγελθέντα προϊόντα αποστέλλονται μόλις η πληρωμή του πελάτη εμφανιστεί στον λογαριασμό της OPTIMEX. Μετά την παραγγελία, ο πελάτης λαμβάνει e-mail που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων (επιβεβαίωση παραγγελίας). Ο πελάτης πρέπει κατά τη μεταφορά να αναφέρει στον πεδίο που αφορά τον σκοπό χρήσης τον «Αριθμό αναφοράς πληρωμής», τον οποίο έλαβε μαζί με την επιβεβαίωση παραγγελίας.
Ανάλογα με την τράπεζα μπορεί να χρειαστούν έως και τέσσερις εργάσιμες ημέρες έως ότου εμφανιστεί η πληρωμή του πελάτη στον λογαριασμό της OPTIMEX. Τα προϊόντα της παραγγελίας κρατούνται για τον πελάτη έως την εμφάνιση της πληρωμής – ωστόσο, όχι περισσότερο από 14 ημέρες.

Τραπεζική σύνδεση:
Αποδέκτης πληρωμής: OPTIMEX Services GmbH
IBAN: DE DE91 3704 0044 0211 8180 01
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX
Σκοπός χρήσης: «Αριθμός αναφοράς πληρωμής» του πελάτη

Σε περίπτωση επιστροφής της πληρωμής στον πελάτη (π.χ. σε περίπτωση υπαναχώρησης), η OPTIMEX χρησιμοποιεί το ίδιο μέσο πληρωμής που επέλεξε ο πελάτης κατά την παραγγελία του ως μέσο πληρωμής.

5.              Όροι αποστολής και παράδοσης

5.1           Παραδόσεις γίνονται αποκλειστικά εντός της Ευρώπης.
Σε παραδόσεις εκτός Γερμανίας ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να προκύψουν πρόσθετοι φόροι ή δαπάνες (πχ. δασμοί). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πληρωμή δεν καταβάλλεται στον πωλητή, αλλά στις αρμόδιες τελωνειακές ή/και φορολογικές αρχές.
Επικίνδυνα προϊόντα, όπως π.χ. συσσωρευτές, ενδέχεται να μην μπορούν να παραδοθούν σε άλλες χώρες ή σε ορισμένες περιοχές λόγω των διατάξεων της ΙΑΤΑ. Αυτό γνωστοποιείται στον Πελάτη τόσο στην περιγραφή του προϊόντος όσο και πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς.
5.2        Για εμπορεύματα, τα οποία παραδίδονται από μεταφορική εταιρεία, η παράδοση γίνεται στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται εγγύτερα στη διεύθυνση παράδοσης, εφόσον δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από τα στοιχεία αποστολής που έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα της OPTIMEX και δεν έχει προηγηθεί άλλη συμφωνία.
5.3        Εάν η μεταφορική επιχείρηση επιστρέψει τα απεσταλμένα εμπορεύματα στον έμπορο, διότι δεν ήταν δυνατή η παράδοσή τους στον πελάτη, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος της αποτυχημένης αποστολής. Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση που ο πελάτης ασκεί το δικαίωμά του σε υπαναχώρηση, όταν δεν ευθύνεται για την κατάσταση που οδήγησε στην αδυναμία της παράδοσης ή όταν παρεμποδίστηκε προσωρινά από την ανάληψη της παρεχόμενης υπηρεσίας εκτός εάν η OPTIMEX τον είχε ενημερώσει σχετικά πριν από εύλογο χρονικό διάστημα.
5.4        Εάν ο πελάτης είναι επιχείρηση, ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής ή υποβάθμισης του προϊόντος κατά την παράδοσή του στον καθορισμένο εταίρο διακίνησης εμπορευμάτων μετακυλίεται στον πελάτη.
5.5        Η OPTIMEX διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση σε περίπτωση εσφαλμένης ή παράτυπης παράδοσης. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που η αδυναμία παράδοσης δεν οφείλεται στην OPTIMEX και αυτή επέδειξε τη δέουσα μέριμνα κατά τη σύναψη συμφωνίας κάλυψης με τον διανομέα. Η OPTIMEX καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια παροχής του εμπορεύματος. Σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας ή μερικής μόνο διαθεσιμότητας του εμπορεύματος, ο πελάτης ενημερώνεται αμέσως και του επιστρέφεται αμέσως το αντίτιμο.

6.              Επιφύλαξη δικαιώματος ιδιοκτησίας

6.1        Τα προϊόντα που παραδίδονται πριν από την πληρωμή του πελάτη παραμένουν ιδιοκτησία της OPTIMEX έως ότου καταβληθεί στο έπακρο η τιμή αγοράς τους καθώς και τυχόν συμπληρωματικά έξοδα που επιβάλλει η OPTIMEX σε σχέση με το προϊόν (όπως π.χ. έξοδα αποστολής).
6.2        Κατά τη διάρκεια ισχύος της επιφύλαξης δικαιώματος ιδιοκτησίας, απορρίπτεται κάθε αξίωση του πελάτη επί του προϊόντος (όπως μεταβίβαση κυριότητας, υποθήκευση).

7.    Παραδοτέα

7.1        Τα παρεχόμενα προϊόντα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα εφόσον κατά τον χρόνο μεταβίβασής τους στον πελάτη είναι κατάλληλα για χρήση και διαθέτουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στο προϊόν. Αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν σημαντικά την αξία και την καταλληλότητα του προϊόντος δεν συνιστούν ελαττώματα.
8.1        Ιδιότητες που βελτιώνουν την αξία και την καταλληλότητα του προϊόντος ή το επηρεάζουν σε πολύ μικρό βαθμό δεν θεωρούνται αποκλίσεις από τη συμφωνηθείσα ποιότητα του προϊόντος.

8.              Ζημίες κατά τη μεταφορά

8.1           Ο Πελάτης οφείλει να αναφέρει στο διανομέα αμέσως εμφανείς ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά. Επιπλέον, πρέπει να ακολουθήσει αναφορά τηλεφωνικά στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της OPTIMEX στον αριθμό +49 2234 - 990 92 70 ή μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση order@optimex-services.com. Τυχόν παράλειψη όχλησης ή επικοινωνίας δεν επιφέρει οποιεσδήποτε συνέπειες για τα νόμιμα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση. Ωστόσο, ο Πελάτης βοηθά με τον τρόπο αυτό την OPTIMEX να μπορέσει να προβάλει τις δικές της απαιτήσεις έναντι του μεταφορέα ή/και της ασφαλιστικής που καλύπτει τη μεταφορά.
8.2           Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι έμπορος και έχει συνάψει τη σύμβαση στο πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριότητας ισχύει το άρθρο 377 του γερμανικού Εμπορικού Κώδικα.

9.              Ελαττώματα (Εγγύηση)

9.1           Σε περίπτωση ελαττωμάτων ή εάν ο πελάτης χρειάζεται τεχνική υποστήριξη, ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στην τεχνική υποστήριξη της OPTIMEX, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας αναφέρονται στο σημείο 15.
9.2           Σε περίπτωση ελαττωμάτων που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια μεταβίβασης του κινδύνου, η OPTIMEX οφείλει να προβεί σε αποκατάσταση κατ’ επιλογή του πελάτη, εκτός εάν η ικανοποίηση της επιλογής αποκατάστασης του πελάτη θα συνεπαγόταν δυσανάλογο κόστος για την OPTIMEX. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης πρέπει να περιοριστεί στις λοιπές επιλογές αποκατάστασης.
9.3           Σε περίπτωση αντικατάστασης ελαττωματικού καταναλωτικού αγαθού, η OPTIMEX αφαιρεί το αγαθό από το αντικείμενο το οποίο συναρμολογήθηκε καλή τη πίστη από τον πελάτη και ενσωματώνει το καταναλωτικό αγαθό που παρέχεται προς αντικατάσταση ή αναθέτει σε τρίτο να εκτελέσει τη διαδικασία αυτή (π.χ. συνεργάτη στο τμήμα σέρβις) ή αναλαμβάνει το αναγκαίο για τη διαδικασία αυτή κόστος. Η OPTIMEX μπορεί ωστόσο να περιορίσει την καταβολή του κόστους στην αξία που θα είχε το καταναλωτικό αγαθό αν ήταν σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, περιορίζοντας έτσι τη σημασία της έλλειψης συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης.
9.4           Ο πελάτης οφείλει να προσκομίζει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που του ζητούνται από την OPTIMEX για την αντιμετώπιση του ελαττώματος.
9.5           Ελάττωμα δεν αναγνωρίζεται σε περίπτωση φυσικής φθοράς ή ζημίας λόγω εσφαλμένης ή αμελούς χρήσης μετά την παράδοση, χρήσης που υπερβαίνει ή δεν προβλέπεται στις προδιαγραφές προϊόντος, χρήσης ακατάλληλων μέσων λειτουργίας, ακατάλληλων μετατροπών στο προϊόν από τον πελάτη ή κατ’ εντολή αυτού ή αλλαγών που οφείλονται σε εξωτερικές επιδράσεις που δεν προβλέπονται στη σύμβαση, καθώς και λόγω μη αναπαράξιμων σφαλμάτων του λογισμικού.
9.6           Ο πελάτης έχει δικαίωμα σε μείωση της τιμής αγοράς ή σε υπαναχώρηση από τη σύμβαση εάν η έλλειψη συμμόρφωσης δεν αποκαθίσταται ή δεν γίνεται παραδεκτή από την OPTIMEX. Έλλειψη συμμόρφωσης θεωρείται ότι δεν αποκαθίσταται μετά την αποτυχημένη δεύτερη απόπειρα, εφόσον δεν αλλάξει κάτι στο είδος του αντικειμένου ή του ελαττώματος ή των λοιπών συνθηκών. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η OPTIMEX μπορεί να αξιώσει κατάλληλη αποζημίωση για τη μέχρι τούδε χρήση του ελαττωματικού προϊόντος.
9.7           Εάν ο πελάτης λειτουργεί ως καταναλωτής, τα αιτήματα αποκατάστασης παραγράφονται μετά την παρέλευση 24 μηνών σε περίπτωση αγοράς νέου προϊόντος από την παράδοση του εμπορεύματος και σε περίπτωση αγοράς μεταχειρισμένου προϊόντος μετά την παρέλευση 12 μηνών από την παράδοση του εμπορεύματος.
9.8           Εάν ο πελάτης λειτουργεί ως επιχειρηματίας, τα αιτήματα αποκατάστασης παραγράφονται μετά την παρέλευση 12 μηνών σε περίπτωση αφοράς νέου προϊόντος από την παράδοση του εμπορεύματος. Η καταβολή εγγύησης για χρησιμοποιημένα προϊόντα δεν επιτρέπεται για πελάτες που λειτουργούν ως επιχειρήσεις· η ευθύνη της OPTIMEX για σωματικές βλάβες και κίνδυνο για την υγεία λόγω σκόπιμης, πρόδηλης αμέλειας ή δόλου και η εκ του νόμου προβλεπόμενη ευθύνη για το προϊόν δεν θίγονται.
9.9           Ο πελάτης συγκατατίθεται ρητά για παραίτηση από την υποχρέωση αξίωσης εγγύησης από έναν από τους εγκεκριμένους συνεργάτες της OPTIMEX στον τομέα του σέρβις στη χώρα στην οποία αποκτήθηκε το εμπόρευμα.
9.10         Αποκλείονται αιτήματα αποκατάστασης εάν αυτό δεν προβλέπεται υποχρεωτικά βάσει του σημείου 10.

10.           Ευθύνη

10.1         Η OPTIMEX φέρει απεριόριστη ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν από υπαιτιότητά της και οδήγησαν σε απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή κίνδυνο για την υγεία, τόσο από πρόθεση όσο και λόγω πρόδηλης αμέλειας. Δεν θίγεται η ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο για την ευθύνη για τα προϊόντα καθώς και η ευθύνη λόγω εγγύησης.
10.2         Σε περιπτώσεις παραβίασης λόγω ελαφράς αμέλειας λοιπών σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεων, η ευθύνη της OPTIMEX περιορίζεται στις προβλεπόμενες και τυπικές βάσει της σύμβασης ζημίες.
10.3         Κατά τα άλλα, η OPTIMEX καταβάλλει για υλικές ζημίες που προκλήθηκαν με υπαιτιότητά της ποσό έως 250.000 ευρώ ανά ζημία για την αποκατάστασή της.
10.4         Η OPTIMEX δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν λόγω ακατάλληλης χρήσης από τον πελάτη των δεδομένων του (π.χ. στοιχεία πιστωτικής κάρτας, στοιχεία λογαριασμού, κ.λπ.). Συνεπώς, ο πελάτης οφείλει να είναι προσεκτικός με τη διαχείριση των δεδομένων του.
10.5         Άλλες απαιτήσεις αποκατάστασης από τον πελάτη που υπερβαίνουν αυτές που αναφέρονται στου παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, σε όποια νομική βάση και αν ερείδονται, ιδίως απαιτήσεις για διαφυγόντα κέρδη, απώλειες πληροφοριών και δεδομένων, επακόλουθων ζημιών ή πρόσθετες επιβαρύνσεις αποκλείονται. Τυχόν αλλαγή του βάρους της απόδειξης εις βάρος του πελάτη δεν συνδέεται με τις παρούσες ρυθμίσεις.

11.           Εναλλακτική επίλυση των διαφορών

11.1         Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στους χρήστες πλατφόρμα για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Έτσι, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διευθετούν διαφορές που σχετίζονται με ηλεκτρονικές παραγγελίες χωρίς τη μεσολάβηση δικαστηρίου. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα επίλυσης διαφορών είναι δυνατή μέσω του ακόλουθου εξωτερικού συνδέσμου: https://ec.europa.eu/consumers/odr
11.2         Ο καταναλωτής Η επιχείρηση δεν υποχρεούται ούτε προτίθεται να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών.

12.           Τελικές διατάξεις

12.1         Για την απόρριψη των μπαταριών και των παλαιών συσκευών ισχύουν οι οδηγίες «Οδηγίες σχετικά με τον νόμο για τις μπαταρίες», που παρέχεται συμπληρωματικά με την παράδοση και τις οποίες μπορεί να συμβουλευτεί κανείς στο ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση: http://shop.OPTIMEX.com/de/returns/ Ο πελάτης οφείλει να τις λάβει υπόψη.
12.2         Ισχύει αποκλειστικά το γερμανικό δίκαιο. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων της 11.4.1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) δεν εφαρμόζεται. Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής ισχύουν επιπλέον οι υποχρεωτικές διατάξεις περί προστασίας των καταναλωτών του κράτους στο οποίο έχει ο πελάτης τη συνήθη κατοικία του, εφόσον αυτές παρέχουν επιπλέον προστασία στον πελάτη.
12.3         Η OPTIMEX μπορεί να αναθέσει σε τρίτους απαιτήσεις εις βάρος του πελάτη που προκύπτουν από ή σε σχέση με παραγγελίες του πελάτη από το ηλεκτρονικό κατάστημα στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων.
12.4         Παρεπόμενες ρήτρες, αλλαγές και/ή συμπληρώσεις πρέπει να παρέχονται σε μορφή κειμένου.
12.5         Εάν ο πελάτης δεν εμπίπτει στη γενική δικαιοδοσία της Γερμανίας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή εάν είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο του δημοσίου δικαίου ή ειδικό στοιχείο ενεργητικού που διέπεται από δημόσιο δίκαιο, την αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές που απορρέουν από τη σύμβαση ή συνδέονται με αυτήν έχει η Κολωνία.
12.6         Σε περίπτωση που ακυρωθούν ορισμένες από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, δεν θίγεται η γενικότερη ισχύς της σύμβασης.
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31
D - 50858 Κολωνία
Τηλ.: +49 2234 - 990 92 70
Φαξ: +49 2234 - 990 92 21
info@optimex-shop.com

Διοικητικό δικαστήριο της Κολωνίας, Αριθ. Καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 65256, ΑΦΜ DE 815054497