Tato webová stránka používá soubory cookies. Prohlížením webové stránky optimex-Shop.com souhlasíte s použitím souborů cookies. Podrobné informace a pokyny, jak můžete kdykoliv zakázat používání souborů cookies, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.  Další informace.
Přijmout

Ochrana osobních údajů

Soukromí a ochrana osobních údajů

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochraně vašich osobních údajů a zachování soukromí přikládáme velkou váhu. Při zpracování osobních údajů se zaměřujeme na to, abychom získávali, zpracovávali nebo používali pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro účelné a optimální využití našich nabídek. Dále budete informováni o tom, kdy se při využití naší internetové nabídky ukládají vaše údaje a jak tyto údaje použijeme. Přijali jsme technická a organizační opatření, která jsou zárukou dodržení požadavků předpisů na ochranu osobních údajů.
 
Z důvodu bezpečnosti údajů a za účelem ochrany důvěrného obsahu při jeho přenosu, jako například při dotazech, které adresujete nám jako správci údajů, používá naše stránka SSL šifrování. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádka v internetovém prohlížeči změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku svého prohlížeče. Jestliže bude aktivní SSL šifrování, nemohou třetí osoby číst údaje, které nám předáváte.
 
Dotazy nebo poznámky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo všeobecně k ochraně osobních údajů směřujte našemu správci pro osobní údaje.

I.            Jméno a adresa správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů a dalších národních zákonů na ochranu osobních údajů v členských zemích, jakož i dalších právních ustanovení upravujících ochranu osobních údajů je:
 
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31
D-50858 Kolín nad Rýnem
Tel.: +49 2234 - 990 92 24
Fax: +49 2234 - 990 92 21
order@optimex-shop.com
Obvodní soud v Kolíně nad Rýnem, číslo zápisu 65256, DIČ DE 815054497
Vedení společnosti: Konstanze Rohles

II.            Získání a použití vašich osobních údajů

Zda zpracováváme vaše osobní údaje a jaké, se odvíjí od toho, zda navštívíte naši webovou stránku pouze za účelem získání informací (informační použití) nebo zda se rozhodnete využít některou z našich nabízených služeb (např. vytvoření objednávky zboží v on-line obchodě):
 

1.0  Získání osobních údajů při informační návštěvě naší webové stránky

Při pouhém informačním použití naší webové stránky a také v případě, že se neregistrujete ani nám jinak nepředáte informace, získáváme pouze údaje, které se přenáší na náš server z vašeho prohlížeče (tzv. „protokolové soubory serveru“). Když vyvoláte naši webovou stránku, získáme tím následující údaje, které potřebujeme z technického důvodu pro zobrazení webové stránky u vás v počítači:
 
– navštívená webová stránka
– datum a čas přístupu na naši stránku
– počet odeslaných dat v bytech
– zdroj/odkaz, ze kterého jste navštívili naši webovou stránku
– použitý internetový prohlížeč
– použitý operační systém
– použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)
 
Zpracování probíhá podle článku 6, odst. 1, písm. f DSGVO (GDPR). Máme oprávněný zájem na vylepšení stability a funkčnosti naší webové stránky. Údaje nikomu neposkytujeme ani je nepoužíváme jiným způsobem. Vyhrazujeme si rovněž právo na dodatečnou kontrolu protokolových souborů serveru, pokud budeme mít oprávněné podezření na protiprávní použití.
 

2.0  Získávání/zpracování osobních údajů při využití našich nabídek

Jestliže se rozhodnete využít některou z námi nabízených služeb, je nezbytné, abyste nám sdělili dále uvedené osobní údaje. Zpracování osobních údajů, které nám předáte, se provádí pro účely poskytnutí požadované služby / požadovaných služeb, například také proto, abychom mohli realizovat a zpracovat objednávku v on-line obchodě. K tomu potřebujeme, mimo jiné, vaše jméno a příjmení, vaši adresu a vaši e-mailovou adresu pro elektronickou komunikaci a dále pak všechny další údaje, které jsou označeny jako povinná pole. Vaše osobní údaje se za výše uvedeným účelem případně předávají našemu podpůrnému poskytovateli služeb (např. poskytovateli logistických a platebních služeb), které jsme samozřejmě vybrali s velkou pečlivostí a v souladu se zákonnými požadavky na ochranu osobních údajů smluvně zavázali k dodržení předpisů na ochranu osobních údajů podle článku 28 GDPR. Takovými poskytovateli mohou být poskytovatelé technických služeb nebo přepravci, jejichž služeb využíváme při doručení.
 

2.1  Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailové zprávy) získáváme osobní údaje. Jaké údaje nám v tomto případě předáváte, je patrné z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje se ukládají a používají výhradně pro účely zodpovězení nebo zpracování vaší žádosti nebo pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci.
 
Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení vaší žádosti podle článku 6, odst. 1, písm f DSGVO (GDPR). Jestliže je cílem vašeho navázání spojení uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování článek 6, odst. 1, písm. b GDPR. Vaše údaje se po dokončení zpracování vašeho dotazu smažou, a to v případě, že je z daných okolností možné usoudit, že příslušná věc byla vyřízena s konečnou platností, a jestliže tomu zároveň nebrání zákonem stanovené povinnosti k uložení údajů.

2.2  Zpracování údajů při založení zákaznického účtu a za účelem realizace smlouvy

Podle článku 6, odst. 1, písm. b GDPR se dále osobní údaje získávají a zpracovávají v případě, že nám je sdělíte za účelem realizace smlouvy nebo při založení zákaznického účtu. Jaké údaje získáváme, je patrné z příslušného on-line formuláře. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné provést kdykoliv a můžete tak učinit odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce údajů (případně na adresu uvedenou v tiráži). Údaje, které nám sdělíte, uchováváme a používáme za účelem realizace smlouvy. Po dokončení realizace smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje zablokovány s ohledem na lhůty pro uchovávání údajů stanovené v daňových a obchodních zákonech a po uplynutí této lhůty vymazány, jestliže výslovně nevyjádříte svůj souhlas s dalším použitím vašich osobních údajů anebo jestliže z naší strany nebylo vyhrazeno právo na další použití vašich údajů v souladu se zákonem, o čemž vás budeme příslušným způsobem informovat.
 

2.3  Použití souborů cookies

V zájmu jednoduché obsluhy pro uživatele a z důvodu využití určitých funkcí používáme na různých stránkách takzvané soubory cookies. Jedná se přitom o malé textové soubory, které se ukládají na vaše koncové zařízení. Některé ze souborů cookies, které používáme, se po dokončení relace v internetovém prohlížeči a také po zavření prohlížeče zase vymažou (tzv. relační soubory cookies). Jiné soubory cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, aby je mohl váš internetový prohlížeč použít při další návštěvě (trvalé soubory cookies). Při použití souborů cookies tyto soubory v individuálním rozsahu získávají a zpracovávají uživatelské informace, jako jsou údaje o prohlížeči a místu a IP adresy. Trvalé soubory cookies se automaticky vymažou po uplynutí předem nastavené doby, aktuálně po 24 hodinách.
 
Primárním účelem souborů cookies je na základě uložení nastavení zjednodušit proces objednávky zboží (např. uložení obsahu nákupního košíku v on-line obchodě, který ještě nebyl předán k pokladně ale který můžete chtít znovu vyvolat později při opětovné návštěvě stránky). Jestliže budou s použitím jednotlivých souborů cookies, které implementujeme, zpracovány nějaké osobní údaje, proběhne takové zpracování podle článku 6, odst. 1, písm. b GDPR buď za účelem realizace smlouvy, nebo podle článku 6, odst. 1, písm. f GDRP za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu na technicky optimální funkčnosti webové stránky a na jednoduché a efektivní použitelnosti naší internetové stránky nebo on-line obchody.
 
Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete vypnout nebo omezit přenos souborů cookies. Již uložené soubory cookies můžete kdykoliv smazat. Tento proces můžete také automatizovat. Jestliže vypnete soubory cookies pro naši webovou stránku, nemusí vám být dostupné všechny funkce webové stránky v úplné podobě.
 

III.            Práva subjektu údajů

Jestliže budou zpracovávány vaše osobní údaje, považujete se podle nařízení GDPR za subjekt údajů. Jako osoba, která je ovlivněna zpracováním jejích osobních údajů, si můžete podle nařízení GDRP a podle jiných příslušných předpisů o ochraně osobních údajů nárokovat vůči nám určitá práva. Podle nařízení GDPR můžete vůči nám uplatňovat dále uvedená práva.
 
Práva subjektu údajů
 
Podle nařízení GDRP vám ve vztahu s námi jako subjektu údajů náleží zejména tato práva:
 
Právo na informace (článek 15 GDPR):
Kdykoliv si od nás můžete vyžádat informace o svých osobních údajích, které uchováváme. Tato informace zahrnuje, mimo jiné, kategorie osobních údajů, které zpracováváme, účel, pro který údaje zpracováváme, zdroj údajů, jestliže jsme je nezískali přímo od vás a případně také příjemce, kterému byly vaše osobní údaje poskytnuty. Můžete si od nás vyžádat bezplatnou kopii vašich osobních údajů. Jestliže byste měli zájem na dalších kopiích, vyhrazujeme si právo na uhrazení nákladů na poskytnutí dalších kopií.
 
Právo na opravu (článek 16 GDPR):
Můžete si od nás vyžádat opravu vašich osobních údajů. Přijmeme přiměřená opatření, abychom vaše osobní údaje, které o vás uchováváme a průběžně zpracováváme, uchovávali ve správném, kompletním a aktuálním znění podle posledních informací, které máme k dispozici.
 
Právo na vymazání (článek 17 GDPR):
Můžete od nás požadovat smazání vašich osobních údajů, jestliže k tomu existují právní předpoklady. Podle článku 17 GDPR to může být některý z těchto případů:
  • údaje již nepotřebujeme pro účely, ke kterým jsme je získali nebo pro které byly jinak zpracovány;
  • odvoláte svůj souhlas, který je základem zpracování osobních údajů, aniž by přitom existoval jiný právní důvod pro jejich zpracování;
  • podáte odpor proti zpracování vašich osobních údajů a současně nebudou existovat žádné oprávněné důvody pro jejich zpracování nebo podáte odpor proti zpracování osobních údajů pro účely přímé inzerce;
  • údaje byly zpracovány neoprávněně;
  • zpracování není nezbytné k zachování zákonem stanovené povinnosti, která nám ukládá zpracování vašich osobních údajů; zejména s ohledem na zákonem stanovené lhůty pro uchovávání; domáhání se, využití nebo hájení právních nároků.
Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR):
Můžete od nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, jestliže:
  • zpochybníte správnost osobních údajů, a to sice po dobu, kterou potřebujeme k ověření správnosti osobních údajů;
  • je zpracování nezákonné a současně odmítnete vymazání vašich osobních údajů a namísto toho požadujete omezení jejich využití;
  • vaše osobní údaje již nepotřebujeme, přičemž vy je zároveň potřebujete k domáhání se, využití nebo obhajobě právních nároků;
  • podáte odpor proti zpracování a není jisté, zda naše oprávněné důvody jsou nadřazeny těm vašim.
Právo na přenos osobních údajů (článek 20 GDPR):
Na vaši žádost předáme vaše osobní údaje – jestliže to bude z technického hlediska možné – jinému správci údajů. Toto právo však můžete využít pouze v případě, že se zpracování údajů opírá o váš souhlas anebo je nezbytné pro realizaci smlouvy. Namísto kopie vašich osobních údajů si od nás můžete také vyžádat přímé předání osobních údajů jinému správci osobních údajů, kterého uvedete.
 
Právo na odpor (článek 21 GDPR):
Můžete kdykoliv podat odpor proti zpracování vašich osobních údajů na základě důvodů, které vyplývají z vaší nestandardní situace, jestliže se zpracování osobních údajů opírá o váš souhlas nebo o náš oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetí osoby. V takovém případě nebudeme nadále vaše osobní údaje zpracovávat. To ovšem neplatí v případě, že můžeme prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které jsou nadřazeny vašim zájmům, nebo v případě, že potřebujeme vaše osobní údaje k domáhání se, využití nebo obhajobě právních nároků.
 
Lhůty pro splnění práv subjektů údajů
Zásadně se snažíme odpovědět na všechny dotazy ve lhůtě 30 dnů. Tato lhůta se však může případně prodloužit z různých důvodů, mezi které patří specifické právo subjektu údajů nebo složitost vaší otázky.
 
Omezení informací při splnění práv subjektů údajů
V určitých situacích nemusíme být z důvodu zákonných požadavků schopni poskytnout vám informace o všech vašich osobních údajích. Jestliže v takovém případě budeme nuceni odmítnout odpovědět na vaši žádost o informace, sdělíme vám rovněž důvody takového odmítnutí.
 
Stížnost u dohledového orgánu
Vaše práva a ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Jestliže budete přesvědčeni, že jsme se nedostatečně zabývali vašimi stížnostmi nebo pochybnostmi, máte právo podat stížnost u kompetentního úřadu na ochranu osobních údajů.