Ova web-stranica upotrebljava kolačiće. Daljnjim pregledavanjem stranice optimex-Shop.com pružate svoju suglasnost za upotrebu kolačića. Detaljne informacije i informacije o tome kako možete u svakom trenutku odbiti upotrebu kolačića možete pronaći u našim napomenama o zaštiti podataka.  Više informacija.
Prihvati

Naši uvjeti

1.              Područje primjene

1.1          Roba ponuđena u OPTIMEX-Shop trgovini namijenjena je isključivo potrošačima u smislu odjeljka 13 njemačkog Građanskog zakonika (u daljnjem tekstu: „Kupac“). Roba se prodaje isključivo za privatnu uporabu. Daljnja prodaja robe u trgovačkom prometu je zabranjena.
1.2          U slučaju trgovačke i komercijalne preprodaje kupljene robe bez prethodno dobivenog odobrenja dobavljača, kupac se obvezuje platiti ugovornu kaznu po prekršaju koju će OPTIMEX pravično utvrditi i, u slučaju spora, provjeriti nadležni sud.
1.3          Roba se isporučuje isključivo u količinama za kućanstvo, osim ako u opisu proizvoda nije navedeno drugačije.

2.              Sklapanje ugovora

2.1        Opisi proizvoda u internetskoj trgovini poduzeća OPTIMEX ne predstavljaju obvezujuće ponude poduzeća OPTIMEX, već služe za podnošenje obvezujuće ponude koje vrši kupac.
2.2        Kupac može podnijeti ponudu putem mogućnosti naručivanja koja je integrirana u internetsku trgovinu poduzeća OPTIMEX. Pritom kupac, nakon što stavi odabrane proizvode u virtualnu košaricu za kupnju i izvrši elektronički postupak naručivanja, klikom na gumb kojim se dovršava postupak naručivanja šalje pravno obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora vezanog uz proizvode sadržane u košarici za kupnju.
2.3        Nakon primitka ove ponude, OPTIMEX šalje kupcu poruku e-pošte kojom se potvrđuje narudžba u trgovini OPTIMEX i koja sadrži pojedinosti o narudžbi (potvrda narudžbe). Nadalje, potvrda o narudžbi sadrži i odabranu metodu plaćanja i pripadajuće informacije o plaćanju. Ova potvrda narudžbe još ne predstavlja prihvaćanje ponude odnosno narudžbe kupca, već samo služi za obavještavanje kupca o tome da je poduzeće OPTIMEX primilo njegovu narudžbu. Najkasnije do trenutka isporuke proizvoda kupac će primiti sve informacije za kupca od poduzeća OPTIMEX koje može ispisati za vlastitu dokumentaciju.
2.4       Poduzeće OTIMEX može prihvatiti ponudu kupca unutar pet dana
  • tako da pošalje kupcu pisanu potvrdu narudžbe ili potvrdu narudžbe u tekstnom obliku (faks ili e-pošta) pri čemu odlučujuću ulogu ima pristup kupca potvrdi narudžbe, ili
  • tako da isporuči kupcu naručenu robu pri čemu odlučujuću ulogu ima pristup kupca proizvodima, ili
  • tako da zatraži od kupca plaćanje nakon što kupac podnese narudžbu.
Ako je dostupno više gore navedenih alternativa, ugovor se sklapa u trenutku pojave prve od gore navedenih alternativa. Rok za prihvaćanje ponude počinje teći na dan na koji kupac pošalje ponudu i završava po isteku petog dana od slanja ponude. Ako OPTIMEX ne prihvati ponudu kupca unutar gore navedenog roka, to vrijedi kao odbijanje ponude, a posljedica toga je da kupac više nije obvezan vlastitom izjavom namjere.
2.5        Pri podnošenju narudžbe putem mrežnog obrasca za narudžbu poduzeća OPTIMEX, pohranjuje se tekst ugovora poduzeća OPTIMEX i šalje kupcu zajedno s ovim Općim uvjetima poslovanja u tekstnom obliku (npr. e-pošta, faks ili pismo) nakon što kupac pošalje narudžbu. Kupac nakon slanja svoje narudžbe više ne može pristupiti tekstu ugovora putem internetske stranice poduzeća OPTIMEX.
2.6        Prije obvezujućeg podnošenja narudžbe putem mrežnog obrasca za narudžbu poduzeća OPTIMEX, kupac može uočiti pogrešne unose tako da pažljivo pročita informacije prikazane na zaslonu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje uočavanje pogrešnih unosa pritom može biti funkcija povećanja preglednika, pomoću koje se povećava prikaz na zaslonu. U okviru elektroničkog postupka naručivanja, kupac može svoje unose ispravljati uobičajenim funkcijama tipkovnice i miša sve dok ne klikne na gumb za dovršetak postupka naručivanja.
2.7        Za sklapanje ugovora na raspolaganju su njemački i engleski jezik.
2.8        Obrada narudžbe i uspostavljanje kontakta u načelu se odvijaju putem e-pošte i automatiziranog postupka obrade narudžbe. Kupac je dužan uvjeriti se da je naveo važeću adresu e-pošte za obradu narudžbe kako bi na tu adresu mogao primati poruke e-pošte poduzeća OPTIMEX. U slučaju primjene filtara za neželjenu poštu, kupac je dužan uvjeriti se da se sve poslane poruke e-pošte poduzeća OPTIMEX ili treće osobe, koju je isto ovlastilo za obradu narudžbe, mogu isporučiti.

3.              Pravo na odustanak od ugovora

3.1        Potrošači u načelu imaju pravo na odustanak od ugovora.
3.2        Detaljne informacije o pravu na odustanak od ugovora možete pronaći u Pravilima za odustanak od ugovora poduzeća OPTIMEX.
3.3        Pravo na odustanak od ugovora ne vrijedi za potrošače koji u trenutku sklapanja ugovora nisu državljani nijedne države članice Europske unije i čije se jedino prebivalište i adresa isporuke u trenutku sklapanja ugovora ne nalaze u Europskoj uniji.

4.              Cijene i uvjeti plaćanja

4.1        Sve cijene navedene su u eurima (€), uključuju porez na dodanu vrijednost i ne obuhvaćaju troškove isporuke i otpreme. Informacijama o troškovima isporuke i otpreme možete pristupiti putem sljedeće poveznice: [Link]
4.2        Vrijede cijene u trenutku narudžbe. Akcijske ponude u internetskoj trgovini mogu biti vremenski ili količinski ograničene. Pojedinosti su navedene u opisu odgovarajućeg proizvoda.
4.3        Kupac će izvršiti plaćanje za proizvode naručene u internetskoj trgovini primjenom prihvatljivih načina plaćanja. Prihvaćaju se sljedeći načini plaćanja:
  • Plaćanje kreditnom karticom / izravnim terećenjem putem servisa PayPal PLUS
Za plaćanje kreditnom karticom putem servisa PayPal PLUS kupac ne mora imati račun za PayPal. PayPal PLUS omogućava kupcu izravan unos podataka o plaćanju.
  • PayPal
U slučaju plaćanja putem servisa PayPal, na kraju postupka naručivanja kupac će se izravno proslijediti na PayPal. Putem servisa PayPal kupac se može prijaviti na svoj račun za PayPal, izraditi novi račun za PayPal ili izvršiti plaćanje kao gostujući korisnik.
  • Plaćanje unaprijed
Pri plaćanju unaprijed, otprema naručenih proizvoda slijedi čim uplata kupca pristigne na račun poduzeća OPTIMEX. Nakon dovršetka narudžbe kupac će primiti poruku e-pošte s informacijama o plaćanju (potvrda narudžbe). Kupac pri plaćanju u polje Namjena mora unijeti svoj „poziv na broj odobrenja” koji je primio zajedno s potvrdom narudžbe.
Ovisno o banci, uplata kupca pristići će na račun poduzeća OPTIMEX u roku od jednog do četiri radna dana. Naručeni proizvodi bit će rezervirani za kupca do primitka uplate, no maksimalno 14 dana.

Bankovni podaci:
Primatelj uplate: OPTIMEX Services GmbH
IBAN: DE DE91 3704 0044 0211 8180 01
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX
Namjena: „Poziv na broj odobrenja“ kupca

Pri povratu novca kupcu (npr. pri odustanku od ugovora) OPTIMEX primjenjuje isto sredstvo plaćanja koje je kupac primijenio za plaćanje svoje narudžbe.

5.              Uvjeti za isporuku i otpremu

5.1           Isporuka se vrši isključivo unutar Europe.
Kod isporuka izvan Njemačke u pojedinačnim slučajevima mogu se uključiti dodatni porezi ili davanja (na primjer carina). U ovim slučajevima ne plaća se dobavljaču, nego nadležnim carinskim, odnosno poreznim tijelima.
Opasna roba, kao na primjer baterije, zbog IATA propisa ne može se isporučivati u sve države ili određene regije. Ovo će biti naznačeno kupcu prilikom opisa robe i prije dovršetka kupovine. U ovim slučajevima nije moguće dovršiti kupovinu.
5.2        U slučaju proizvoda koje isporučuju špediterske tvrtke, isporuka se vrši „uz pločnik”, odnosno na javni pločnik najbliži adresi isporuke, osim ako iz informacija o otpremi u internetskoj trgovini poduzeća OPTIMEX ne proizlazi drugačije, odnosno ako nije drugačije dogovoreno.
5.3        Ako transportno poduzeće vrati otpremljene proizvode prodavaču, budući da isporuka kupcu nije bila moguća, kupac snosi troškove neuspjele otpreme. To ne vrijedi kada kupac učinkovito iskoristi svoje pravo na odustanak od ugovora u slučaju da nije odgovoran za okolnost koja je dovela do nemogućnosti isporuke ili u slučaju da je u danom trenutku bio spriječen preuzeti ponuđenu uslugu, osim ako je poduzeće OPTIMEX unaprijed najavilo uslugu u razumnom roku.
5.4        Ako je kupac poduzetnik, rizik slučajnog gubitka ili opadanja kvalitete proizvoda tijekom dostave ovlaštenom logističkom partneru snosit će kupac.
5.5        Poduzeće OPTIMEX pridržava pravo na odustanak od ugovora u slučaju kada dobavljači poduzeća izvrše pogrešnu ili nepravilnu isporuku prema istom. To vrijedi samo u slučaju kada poduzeće OPTIMEX nije odgovorno za nepružanje usluge isporuke i kada je s potrebnom pažnjom dogovorilo konkretnu strategiju izbjegavanja ili umanjenja rizika s dobavljačem. OPTIMEX će poduzeti sve razumne mjere za pribavljanje proizvoda. U slučaju da proizvodi nisu raspoloživi ili su samo djelomično raspoloživi, odmah će se poslati obavijest kupcu i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

6.              Pridržaj prava vlasništva

6.1        Proizvodi isporučeni prije nego što kupac izvrši plaćanje ostaju u vlasništvu poduzeća OPTIMEX sve do plaćanja pune prodajne cijene i mogućih dodatnih potraživanja poduzeća OPTIMEX u vezi s proizvodom (npr. troškovi otpreme).
6.2        Dok je na snazi pridržaj prava vlasništva, kupcu je zabranjeno raspolaganje proizvodima na bilo koji način (npr. prijenos vlasništva, davanje u zalog).

7.    Predmet pružene usluge

7.1        Isporučeni proizvodi ne pokazuju materijalne nedostatke ako su u trenutku predaje kupcu prikladni za uobičajenu upotrebu i ako posjeduju uobičajena svojstva ovisno o vrsti proizvoda. Odstupanja koja ne umanjuju vrijednost i prikladnost proizvoda u značajnoj mjeri ne smatraju se nedostacima.
7.2        Karakteristike koje poboljšavaju vrijednost i prikladnost proizvoda ili ih umanjuju u mjeri koja nije značajna, ne smatraju se odstupanjem od ugovorenog stanja proizvoda.

8.              Transportna oštećenja

8.1           Kupac je dužan dostavljaču odmah prijaviti očita transportna oštećenja. Osim toga, dužan je obavijestiti OPTIMEX službu korisničke podrške telefonom na broj +49 2234 - 990 92 70 ili putem e-maila order@optimex-services.com. U slučaju propusta podnošenja reklamacije ili kontaktiranja nema posljedica u pogledu zakonskih jamstvenih prava. Međutim, na ovaj način kupac pomaže tvrtki OPTIMEX ostvariti vlastita prava potraživanja od prijevoznika, odnosno transportnog osiguranja.
8.2           Ako je kupac ujedno i trgovac te ugovor čini dio aktivnosti njegovog trgovačkog poduzeća, vrijedi čl. 377. Trgovačkog zakonika.

9.              Materijalni nedostaci (jamstvo)

9.1           U slučaju nedostataka ili ako je kupcu potrebna tehnička podrška, na raspolaganju je služba za tehničku podršku poduzeća OPTIMEX. Informacije za kontakt ove službe dostupne su pod 15. točkom.
9.2           U slučaju nedostataka čiji je uzrok postojao u trenutku prijelaza rizika, poduzeće OPTIMEX naknadno će ispuniti obvezu po izboru kupca, osim ako je naknadno ispunjenje obveze na odabrani način za poduzeće OPTIMEX moguće samo uz neopravdano visoke troškove. U tom slučaju, zahtjev kupca ograničava se na drugu vrstu naknadnog ispunjenja obveze.
9.3           U slučaju zamjene neispravnog potrošačkog proizvoda, poduzeće OPTIMEX izvršit će njegovu demontažu iz objekta u kojem se nalazi, ako je ugradnju u dobroj vjeri izvršio kupac, te ugraditi isporučeni zamjenski potrošački proizvod u dotični objekt na odgovarajući način, odnosno prepustiti demontažu i ugradnju trećoj osobi (npr. servisnom partneru) ili prema vlastitom izboru snositi potrebne troškove tih postupaka. Međutim, OPTIMEX može ograničiti podmirenje troškova na iznos razmjeran posebice vrijednosti koju bi potrošački proizvod imao u slučaju da je ugovoren te mjeri u kojoj je kršenje ugovora značajno.
9.4           Kupac je dužan staviti poduzeću OPTIMEX na raspolaganje dokumentaciju i informacije potrebne za otklanjanje nedostataka.
9.5           Zahtjevi vezani uz nedostatak proizvoda ne protežu se na prirodno trošenje i oštećenja koja nastaju nakon isporuke zbog neispravnog ili nemarnog rukovanja, prekomjernog opterećenja ili opterećenja koje nije predviđeno u specifikacijama proizvoda, upotrebe neprikladnih radnih sredstava, nestručnih modifikacija proizvoda koje je izvršio ili dogovorio kupac te oštećenja koja nastaju zbog posebnih vanjskih utjecaja koji nisu predviđeni ugovorom, kao ni na softverske pogreške koje nije moguće reproducirati.
9.6           Kupac ima pravo na umanjenje prodajne cijene ili odustanak od ugovora, ako naknadno ispunjenje obveze nije izvršeno uspješno ili je za poduzeće OPTIMEX neprihvatljivo. Dorada proizvoda smatra se neuspješnom nakon drugog neuspjelog pokušaja, osim ako iz prirode proizvoda ili nedostatka ili ostalih okolnosti ne proizlazi drugačije. U slučaju raskida ugovora, poduzeće OPTIMEX ima pravo na zahtjev za primjerenu naknadu za dotadašnju upotrebu neispravnog proizvoda.
9.7           Ako kupac djeluje kao potrošač, zahtjevi vezani uz nedostatak novih proizvoda zastarijevaju za 24 mjeseca od njihove isporuke, a zahtjevi vezani uz nedostatak rabljenih proizvoda za 12 mjeseci od njihove isporuke.
9.8           Ako kupac djeluje kao poduzetnik, zahtjevi vezani uz nedostatak novih proizvoda zastarijevaju za 12 mjeseci od njihove isporuke. Isključena je dodjela jamstva za rabljene proizvode kupcima koji djeluju kao poduzetnici; odgovornost poduzeća OPTIMEX za tjelesne ozljede i štete po zdravlje, kao i štete koje proizlaze iz namjernih radnji, grube nepažnje ili zlonamjernog ponašanja, ostaje nepromijenjena.
9.9           Kupac izričito pristaje na prijenos obveze dodjele jamstva uslužnom poduzeću s ovlaštenjem poduzeća OPTIMEX koje se nalazi u državi u kojoj su proizvodi nabavljeni.
9.10         Isključeni su zahtjevi za naknadu štete, osim ako je prema točki 10 odgovornost obvezna.

10.           Odgovornost

10.1         Poduzeće OPTIMEX snosit će neograničenu odgovornost za štete koje je prouzročilo, a koje proizlaze iz ozljeda opasnih po život, tjelesnih ozljeda i šteta po zdravlje te za namjerne štete i grubu nepažnju. Odgovornost prema zakonskim propisima o odgovornosti za proizvode te odgovornost utemeljena na jamstvu ostaju nepromijenjene.
10.2         U slučaju manjeg kršenja ostalih bitnih ugovornih obveza kao rezultat nemara, odgovornost poduzeća OPTIMEX ograničava se na predvidljive štete tipične za ugovorni odnos.
10.3         Nadalje, poduzeće OPTIMEX u slučaju materijalnih šteta za koje je odgovorno snosi troškove ponovne proizvodnje predmeta u iznosu do 250 000 EUR po štetnom događaju.
10.4         Poduzeće OPTIMEX ne može preuzeti odgovornost za štete koje proizlaze iz nepažljivog ophođenja kupca s vlastitim podacima (npr. podaci o kreditnoj kartici, podaci o računu). Kupac je stoga dužan pažljivo se ophoditi s vlastitim podacima.
10.5         Isključeni su dodatni zahtjevi kupca za naknadu štete koji nisu navedeni u ovim uvjetima, bez obzira na pravni temelj, a osobito zahtjevi vezani uz gubitak dobiti, gubitak informacija i podataka te posljedične štete ili uzaludne troškove. Promjena tereta dokazivanja na štetu kupca nije povezana s gore navedenim odredbama

11.           Alternativno rješavanje sporova

11.1         Europska komisija stavlja potrošačima na raspolaganje platformu za izvansudsko rješavanje sporova. Ova platforma pruža potrošačima mogućnost da sporove u vezi sa svojom narudžbom putem interneta pokušaju najprije riješiti bez uključivanja suda. Platforma za rješavanje sporova dostupna je putem sljedeće vanjske poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/odr
11.2         Poduzeće nije obvezno ni voljno sudjelovati u postupku rješavanja sporova.

12.           Zaključne odredbe

12.1         Za odlaganje baterija i otpadnih uređaja vrijede „Napomene vezane uz zakon o baterijama”, koje se isporučuju kao prilog proizvodima te su dostupne u internetskoj trgovini na http://shop.OPTIMEX.com/de/returns/. Kupac je dužan uzeti ove napomene u obzir.
12.2         Vrijedi isključivo njemačko pravo. Ne primjenjuje se Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji od 11.4.1980. (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG). Ako je kupac potrošač, također vrijede obvezujuće odredbe o zaštiti potrošača države u kojoj se nalazi uobičajeno mjesto prebivališta kupca, pod uvjetom da ove odredbe pružaju širu zaštitu kupcu.
12.3         Poduzeće OPTIMEX može u okviru zakonskih propisa ustupiti zahtjeve prema kupcima, koji proizlaze iz ili u vezi s narudžbama kupca u internetskoj trgovini, trećim osobama.
12.4         Dopunski sporazumi, izmjene i/ili dopune moraju se sastaviti u tekstnom obliku.
12.5         Ako kupac nema opće mjesto nadležnosti u Njemačkoj ili nekoj drugoj državi članici Europske unije ili je trgovac, osoba javnog prava ili posebni javnopravni subjekt, kao nadležni sud za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ovim ugovorom vrijedi isključivo sud u Kölnu.
12.6         Ako su ustanovi da su pojedinačne odredbe Ovih uvjeta poslovanja u cijelosti ili djelomično nevažeće, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi ugovora.
 
Kontakt:
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31
D - 50858 Köln
Tel.: +49 2234 - 990 92 70
Faks: +49 2234 - 990 92 21
info@optimex-shop.com

Općinski sud u Kölnu, br. sudskog registra 65256, identifikacijski broj za PDV DE 815054497