Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot pārlūkot vietni optimex-Shop.com Jūs paziņojat par piekrišanu sīkdatņu izmantošanai Detalizēta informācija un informācija par to, kā Jūs katrā laikā varat iebilst pret sīkdatņu izmantošanu, Jūs atradīsiet mūsu norādījumos par datu aizsardzību.  Vairāk informācijas.
Piekrist

Mūsu Vispārīgie darījumu noteikumi

1.            Piemērošanas joma

1.1.        SIA „OPTIMEX Services Produktdienstleistungen GmbH“ (turpmāk - OPTIMEX) piedāvājumiem un piegādēm ir spēkā vienīgi šie Vispārīgie darījumu noteikumi (turpmāk „VDN“). OPTIMEX veikalā piedāvātās preces ir domātas tikai patērētājiem Vācijas Civilkodeksa 13. panta izpratnē (turpmāk: „klients“). Preču pārdošana notiek vienīgi personīgai lietošanai. Preču tālāka pārdošana komercdarbības veidā ir aizliegta.
1.2.        Iegādāto preču tālākas pārdošanas gadījumā profesionālas vai komercdarbības veidā bez iepriekšējas pakalpojumu sniedzēja piekrišanas saņemšanas pircējs apņemas maksāt OPTIMEX pēc tā taisnīga ieskata noteiktu un strīda gadījumā kompetentās tiesas pārbaudāmu līgumsodu par katru pārkāpuma gadījumu.
1.3.        Preču nodošana notiek tikai mājsaimniecībai parastā daudzumā, ciktāl produkta aprakstā nav sniegta cita informācija.

2.            Līguma noslēgšana

2.1.        Produktu apraksti, kas atrodas OPTIMEX tiešsaistes veikalā, nenozīmē saistošus piedāvājumus no OPTIMEX puses, bet kalpo saistoša piedāvājuma iesniegšanai no klienta puses.
2.2.        Klients var iesniegt piedāvājumu, izmantojot OPTIMEX tiešsaistes veikalā integrētās pasūtīšanas iespējas. Tālab klients pēc tam, kad viņš izvēlētās preces ir ievietojis virtuālajā preču grozā un ir veicis elektronisko pasūtīšanas procesu, ar noklikšķināšanu uz pasūtīšanas procesa pabeigšanas pogas iesniedz tiesiski saistošu piedāvājumu noslēgt līgumu par precēm, kas atrodas preču grozā, tādā skaitā, kā klients norādījis.
2.3.        Pēc šā piedāvājuma saņemšanas OPTIMEX nosūta klientam e-pasta ziņojumu, kas apstiprina, ka OPTIMEX ir saņēmusi pasūtījumu, un kura ir uzskaitīta detalizēta informācija par to (pasūtījuma apstiprinājums). Papildus tam pasūtījuma apstiprinājumā norādīts arī izvēlētais apmaksas veids un tam piederīgā informācija par maksājumu. Šis pasūtījuma apstiprinājums vēl nenozīmē piedāvājuma pieņemšanu, resp., klienta pasūtījumu, bet tam ir vienīgi jāinformē klients par to, ka viņa pasūtījumu OPTIMEX ir saņēmusi. Vēlākais līdz produkta piegādei klients saņem no OPTIMEX visu klienta informāciju, ko viņš var izdrukāt kā savus dokumentus.
2.4.        OPTIMEX klienta piedāvājumu var pieņemt piecu dienu laikā tādējādi,
  • ka OPTIMEX nosūta klientam pasūtījuma apstiprinājumu rakstveidā vai pasūtījuma apstiprinājumu teksta formā (fakss vai e-pasta ziņojums), turklāt šajā gadījumā noteicoša ir klienta piekļuves nodrošināšana pasūtījuma apstiprinājumam, vai
  • tādējādi, ka OPTIMEX piegādā klientam pasūtīto preci, turklāt šajā gadījumā noteicoša ir klienta piekļuves nodrošināšana precei, vai
  • tādējādi, ka OPTIMEX klientu pēc pasūtījuma iesniegšanas uzaicina veikt maksājumu.
Ja pastāv vairākas norādītās alternatīvas, līgums stājas spēkā tajā brīdī, kad ir iestājusies laika ziņā pirmā no minētajām alternatīvām. Piedāvājuma pieņemšanas termiņš sākas dienā pēc klienta piedāvājuma nosūtīšanas un izbeidzas, izbeidzoties piektajai dienai, kas seko pēc piedāvājuma nosūtīšanas. Ja OPTIMEX iepriekš norādītajā laikā klienta piedāvājumu nepieņem, tad tas nozīmē piedāvājuma noraidījumu, kura sekas ir tādas, ka klientu viņa gribas izteikums vairs nesaista.
2.5.        Kad tiek iesniegts piedāvājums ar OPTIMEX tiešsaistes pasūtījuma veidlapas palīdzību, OPTIMEX saglabā līguma tekstu un pēc tam, kad klienta pasūtījums ir nosūtīts, teksta formā (piem., e-pasta ziņojums, fakss vai vēstule) nosūta klientam kopā ar attiecīgajiem VDN. Tomēr pēc pasūtījuma nosūtīšanas klients vairs nevar piekļūt līguma tekstam OPTIMEX tīmekļa vietnē.
2.6.        Pirms saistošas pasūtījuma iesniegšanas ar OPTIMEX tiešsaistes pasūtījuma veidlapu klients, uzmanīgi lasot uz ekrāna attēloto informāciju, var saskatīt iespējamās datu ievadīšanas kļūdas. Efektīvs tehnisks līdzeklis labākai datu ievadīšanas kļūdu saskatīšanai var būt pārlūkprogrammas palielināšanas funkcija, ar kuras palīdzību tiek palielināts atainojums uz ekrāna. Elektroniskā pasūtīšanas procesa ietvaros klients savus ievadītos datus ar parastajām tastatūras un peles funkcijām var labot tik ilgi, līdz viņš noklikšķina pasūtīšanas procesa pabeigšanas pogu.
2.7.        Līguma noslēgšana ir iespējama vācu un angļu valodā.
2.8.        Pasūtījuma izpilde un sazināšanās parasti notiek, izmantojot e-pasta ziņojumus un automatizētu pasūtījumu izpildes procesu. Klientam ir pienākums nodrošināt, ka e-pasta adrese, ko viņš norādījis pasūtījuma izpildei, ir atbilstoša tādējādi, ka šajā adresē ir iespējams piegādāt OPTIMEX nosūtītos e-pasta ziņojumus. It īpaši klientam ir pienākums nodrošināt, ka surogātpasta filtru izmantošanas gadījumā ir iespējams piegādāt visus OPTIMEX vai tās pilnvaroto, pasūtījuma izpildes procesā iesaistīto trešo personu nosūtītos e-pasta ziņojumus.

3.            Atteikuma tiesības

3.1.        Principā patērētājiem ir atteikuma tiesības.
3.2.        Tuvāka informācija par atteikuma tiesībām izriet no OPTIMEX Norādījumiem par atteikumu.
3.3.        Atteikuma tiesības nav spēkā attiecībā uz patērētājiem, kas līguma noslēgšanas brīdī nav piederīgi nevienai Eiropas Savienības dalībvalstij un kuru vienīgā dzīvesvieta un piegādes adrese līguma noslēgšanas brīdī atrodas ārpus Eiropas Savienības.

4.            Cenas un apmaksas noteikumi

4.1.        Visas cenas ir norādītas euro () ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un papildus pieskaitot piegādes un nosūtīšanas izmaksas. Piegādes un nosūtīšanas izmaksas ir pieejamas, izmantojot šo saiti: [saite]
4.2.        Spēkā ir cenas pasūtījuma brīdī. Īpašie piedāvājumi tiešsaistes veikalā var būt ierobežoti laika vai daudzuma ziņā. Detalizēta informācija izriet no attiecīgā produkta apraksta.
4.3.        Klients maksājumus par saviem pasūtījumiem tiešsaistes veikalā veiks, izmantojot apstiprinātos maksāšanas veidus. Tiek akceptēti turpinājumā norādītie maksāšanas veidi:
  • Kredītkarte / tiešā debeta maksājums, izmantojot PayPal PLUS
Ja maksāšana notiek ar kredītkarti, izmantojot PayPal Plus, lai varētu samaksāt ar PayPal PLUS, nav nepieciešams, lai klientam būtu PayPal konts. PayPal PLUS atļauj klientam nepastarpināti ievadīt savus maksājuma datus.
  • PayPal
Ja maksāšana notiek, izmantojot PayPal, klients pasūtīšanas procesa beigās tiek novadīts tālāk tieši uz PayPal. Nonākot PayPal, Jūs varat reģistrēties, izmantojot Jūsu PayPal kontu, izveidot jaunu PayPal kontu vai samaksāt kā PayPal viesis.
  • Priekšapmaksa
Maksājot ar priekšapmaksu, pasūtītie produkti tiek nosūtīti tikai nekavējoties pēc tam, kad klienta maksājums ir saņemts OPTIMEX kontā. Pēc sava pasūtījuma klients saņem e-pasta ziņojumu, kurā ir informācija par pārskaitījumu (pasūtījuma apstiprinājums). Veicot pārskaitījumu, klientam izmantošanas mērķī ir jānorāda sava „maksājuma atsauce“, ko viņš ir saņēmis pasūtījuma apstiprinājumā.

Atkarībā no bankas laiks no klienta maksājuma veikšanas līdz tā nonākšanai OPTIMEX kontā var ilgt līdz četrām darbdienām.  Līdz maksājuma saņemšanai – tomēr maksimāli 14 dienas – pasūtītās preces ir rezervētas klientam.

Bankas rekvizīti:
Maksājuma saņēmējs: OPTIMEX Services GmbH
IBAN: DE DE91 3704 0044 0211 8180 01
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX
Izmantošanas mērķis: Klienta „maksājuma atsauce"

Veicot atmaksu klientam (piem, atteikuma gadījumā) OPTIMEX izmanto to pašu maksāšanas līdzekli, kuru klients savā pasūtījumā ir izvēlējies kā maksāšanas līdzekli.

5.            Piegādes un nosūtīšanas noteikumi

5.1.        Piegāde notiek tikai Eiropas ietvaros.
Bīstamās preces, kā, piem., akumlatori, saskaņā ar IATA (International Air Transport Association – Starptautiskā gaisa transporta asociācija) noteikumiem var tikt piegādātas ne uz visām valstīm, resp., nevar tikt piegādātas noteiktos reģionos. Tas tiek parādīts klientam pašā preces aprakstā un pirms pirkuma līguma noslēgšanas. Pirkuma līguma noslēgšana šajā gadījumā nav iespējama.
Piegāžu gadījumā ārpus Vācijas atsevišķos gadījumos var rasties papildu nodokļi vai nodevas (piem., muitas nodevas)  Šajos gadījumos maksājums tiek veikts nevis pakalpojumu sniedzējam, bet kompetentajai muitas, resp., nodokļu iestādei.
Kā rēķina adrese tiek akceptētas tikai adreses Eiropas ietvaros. Ciktāl tiešsaistes veikalā nav sniegti sevišķi norādījumi par pieejamību un nav arī noslēgtas atsevišķas vienošanās, piegādes Vācijā notiek 2 līdz 5 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas; piegādes Eiropas ietvaros ilgst maksimāli 14 dienas pēc maksājuma saņemšanas. Ja piegādes termiņa pēdējā diena iekrīt sestdienā, svētdienā vai valsts atzītā vispārējā svētku dienā piegādes vietā, tad šādas dienas vietā stājas nākamā darbdiena. Piegādes nokavējuma gadījumā OPTIMEX bez nepamatotas kavēšanās informēs klientu (piem., ar e-pasta ziņojumu).
5.2.        Tādu preču, kas tiek nosūtītas, izmantojot kravu ekspeditoru uzņēmumus, piegāde notiek līdz "brīvi izvēlētai apmales malai", tātad līdz publiskā ceļa vai ielas apmales malai, kas atrodas vistuvāk piegādes adresei, ciktāl no OPTIMEX tiešsaistes veikala informācijas par nosūtīšanu neizriet citādi un ciktāl nepastāv citāda vienošanās.
5.3.        Ja pārvadātājuzņēmums piegādājamās preces nosūta atpakaļ pārdevējam tādēļ, ka piegādāšana klientam nav bijusi iespējama, klients sedz nesekmīgās nosūtīšanas izmaksas. Tas nav spēkā, ja klients spēkā esoši izmanto savas atteikuma tiesības, ja viņš nav atbildīgs par apstākļiem, kas izraisījuši piegādes neiespējamību, vai ja viņš piedāvāto izpildījumu nav pieņēmis īslaicīgu šķēršļu dēļ, ja vien OPTIMEX viņam par izpildījumu nav savlaicīgi paziņojis iepriekš.
5.4.        Ja klients ir uzņēmējs, nejaušas bojāejas vai nejauša produktu bojājuma risks pāriet uz klientu līdz ar nodošanu pilnvarotajam loģistikas partnerim.
5.5.        OPTIMEX patur sev tiesības atkāpties no līguma, ja tā pati cietusi no nepareizām vai kārtībai neatbilstošām piegādēm. Tas ir spēkā tikai gadījumā, ja OPTIMEX nav atbildīga par nepiegādi un tā konkrēto aizstājošo darījumu ar piegādātāju ir noslēgusi ar nepieciešamo rūpību. OPTIMEX pieliks visas pienācīgās pūles, lai sagādātu preci. Gadījumā, ja prece nav pieejama vai pieejama tikai daļēji, klients bez nepamatotas kavēšanās tiks informēts un bez nepamatotas kavēšanās tiks atlīdzināts pretizpildījums.

6.            Īpašuma tiesību atruna

6.1.        Produkti, kas klientam piegādāti pirms samaksāšanas, saglabājas OPTIMEX īpašumā līdz tiek pilnīgi samaksāta pirkuma cena, pieskaitot eventuālos ar produktu saistītos OPTIMEX blakus prasījumus (kā, piem., nosūtīšanas izmaksas).
6.2.        Īpašuma tiesību atrunas spēkā esamības laikā klientam ir aizliegta jebkāda rīcība ar produktiem (kā, piem., īpašuma tiesību nodošana, ieķīlāšana).

7.            Izpildījuma priekšmets

7.1.        Piegādātajiem produktiem nav trūkumu, ja brīdī, kad tie tiek nodoti klientam, tie ir piemēroti parastai izmantošanai un to kvalitāte ir tāda, kas parasti piemīt attiecīgajam produkta veidam. Atkāpes, kas produkta vērtību un derīgumu ietekmē tikai nenozīmīgi, nav trūkumi.
7.2.        Īpašības, kas produkta vērtību un derīgumu uzlabo vai ietekmē tikai nenozīmīgi, nav uzskatāmas par atkāpēm no pielīgtās produkta kvalitātes.

8.            Pārvadāšanas bojājumi

8.1.        Ja precēm ir acīmredzami bojājumi, kas radušies pārvadāšanā, par to ir nekavējoties jāziņo personai, kura tās piegādā. Papildus tam ir jāpaziņo OPTIMEX Klientu atbalsta dienestam pa tālruni +49 2234 - 990 92 70 vai ar e-pasta ziņojumu uz adresi: order@optimex-services.com. Sūdzības vai saziņas nokavējums neietekmē likumā noteiktās tiesības attiecībā uz atbildību par trūkumiem un kvalitāti. Tomēr šādā veidā klients palīdz OPTIMEX īstenot tās tiesības attiecībā uz pārvadātāju resp., pārvadājumu apdrošināšanu.
8.2.        Ja klients ir komersants un līgums pieder pie viņa komercdarbības veikšanas, spēkā ir Vācijas Komerckodeksa 377. pants.

9.            Lietas trūkumi (garantija)

9.1.        Trūkumu gadījumā vai gadījumā, ja klientam ir nepieciešams tehnisks atbalsts, klienta rīcībā ir OPTIMEX tehniskais atbalsts, kura kontaktinformācija norādīta 15. punktā.
9.2.        Tādu trūkumu gadījumā, kuru cēlonis pastāvēja jau riska pārejas brīdī, OPTIMEX vispirms atjaunos izpildījuma atbilstību saskaņā ar klienta izvēli, izņemot gadījumus, kad izvēlēto izpildījuma atbilstības atjaunošanas veidu OPTIMEX var īstenot tikai, veicot nesamērīgas izmaksas. Šajā gadījumā klienta prasījums ir aprobežots ar citu izpildījuma atbilstības atjaunošanas veidu.
9.3.        Gadījumā, ja veikta piegāde bojātas patēriņa preces aizstāšanai, OPTIMEX lietu izmontēs no attiecīgā priekšmeta, ja klients to ir iemontējis atbilstoši labai ticībai, un patēriņa preci, kas piegādāta kā aizstājošā, attiecīgi iemontēs priekšmetā resp., nodrošinās, ka izmontēšanu un iemontēšanu veic trešā persona (piem., servisa partneris), vai atbilstoši OPTIMEX izvēlei segs šīm darbībām nepieciešamās izmaksas. Tomēr OPTIMEX var ierobežot izmaksu segšanu ar samērīgu summu, it īpaši ņemot vērā vērtību, kas būtu bijusi patēriņa precei, ja tā būtu bijusi atbilstoša līgumam, un līguma pārkāpuma nozīmīgumu.
9.4.        Klientam ir pienākums sagatavot nodošanai OPTIMEX rīcībā trūkumu novēršanai nepieciešamos dokumentus un informāciju.
9.5.        Prasījumi par lietas trūkumu novēršanu neietver dabisko nolietošanos vai bojājumus, kas radušies pēc piegādes sakarā ar kļūdainu vai nevērīgu apiešanos, produkta pārlieku vai produkta specifikācijā neparedzētu izmantošanu, nepiemērotu darbības līdzekļu izmantošanu, klienta veiktām vai uzdotām neatbilstošām produkta izmaiņām vai tādu īpašu ārēju ietekmi, kas saskaņā ar līgumu nav paredzēta, kā arī nereproducējamas programmatūras kļūdas rezultātā.
9.6.        Klientam ir tiesības samazināt pirkuma cenu vai atkāpties no līguma, ja izpildījuma atbilstības atjaunošana nav izdevusies vai nav pieļaujama OPTIMEX. Vēlāka uzlabošana uzskatāma par neizdevušos pēc otrā nesekmīgā mēģinājuma, ja it īpaši no lietas vai trūkuma rakstura vai citiem apstākļiem neizriet kas cits. Atkāpšanās gadījumā OPTIMEX ir tiesības saņemt atbilstīgu atlīdzību par līgumam neatbilstošā produkta līdzšinējo lietošanu.
9.7.        Ja klients rīkojas kā patērētājs, no atbildības par lietas trūkumiem izrietošie prasījumi noilgst jauna produkta pirkuma gadījumā 24 mēnešu laikā pēc preces piegādes, un lietotu produktu pirkuma gadījumā – 12 mēnešu laikā pēc preces piegādes.
9.8.        Ja klients rīkojas kā uzņēmējs, no atbildības par lietas trūkumiem izrietošie prasījumi jauna produkta pirkuma gadījumā noilgst 12 mēnešu laikā pēc preces piegādes. Preču atbilstības garantija attiecībā uz lietotiem produktiem ir izslēgta klientiem, kas rīkojas kā uzņēmēji; OPTIMEX atbildība par nodarītajiem miesas bojājumiem un kaitējumu veselībai, kā arī tīšas rīcības, rupjas neuzmanības vai ļaunprātīgas maldināšanas gadījumā un likumā noteiktā atbildība par produktu kvalitātes neatbilstību tiktāl paliek neskartas.
9.9.        Klients nepārprotami piekrīt garantijas izpildes cedēšanai OPTIMEX autorizētai servisa sabiedrībai tajā valstī, kurā prece tika iegādāta.
9.10.      Prasījumi par zaudējumu atlīdzību tiek izslēgti, ciktāl atbildības uzņemšanās nav imperatīvi paredzēta 10 punktā.

10.          Atbildība

10.1.      OPTIMEX ir neierobežoti atbildīga par tās nodarīto kaitējumu dzīvības zaudēšanas, miesas bojājumu vai kaitējuma veselībai nodarīšanas gadījumā, kā arī tīšas rīcības un rupjas neuzmanības gadījumā. Netiek skarta atbildība, kas paredzēta Vācijas Likumā par atbildību produktu kvalitātes neatbilstības gadījumā, kā arī atbildība saskaņā ar garantiju.
10.2.      Citu būtisku līguma pienākumu pārkāpumu gadījumā, kas pieļauts ar vieglu neuzmanību, OPTIMEX atbildība ir aprobežota ar atbildību par līgumam tipiskiem, iepriekš paredzamiem zaudējumiem.
10.3.      Citos gadījumos, kad OPTIMEX ir atbildīga par īpašumam nodarītu kaitējumu, tā atlīdzina atjaunošanas izdevumus līdz 250.000,-EUR apmērā par katru kaitējuma gadījumu.
10.4.      OPTIMEX nevar uzņemties atbildību par kaitējumu, kas klientam radies sakarā ar to, ka klients nav rūpīgi apgājies ar saviem klienta datiem (piem., kredītkaršu dati, konta dati u.c.). Tādēļ klients rūpīgi apiesies ar saviem klienta datiem.
10.5.      Ir izslēgti – neatkarīgi no to tiesiskā pamata – tādi klienta prasījumi par zaudējumu atlīdzību, kas ir plašāki par šajos noteikumos norādītajiem, it īpaši ir izslēgti prasījumi sakarā ar negūto peļņu, informācijas un datu pazaudēšanu, netiešajiem zaudējumiem vai veltīgiem izdevumiem. Klientam nelabvēlīgi pierādīšanas pienākuma grozījumi ar iepriekš minēto regulējumu nav saistīti.

11.          Ārpustiesas strīdu risināšana

11.1.      ES Komisija patērētāju rīcībā nodod platformu strīdu risināšanai ārpustiesas procesā. Tā sniedz patērētājiem iespēju strīdus, kas saistīti ar viņa tiešsaistes pasūtījumiem, vispirms atrisināt bez tiesas iesaistīšanas. Strīdu izšķiršanas platforma ir pieejama turpinājumā norādītajā ārējā saitē: https://ec.europa.eu/consumers/odr
11.2.      Uzņēmējam nav pienākuma un tas nav arī gatavs piedalīties strīdu risināšanas procesā.

12.          Nobeiguma noteikumi

12.1.      Attiecībā uz atbrīvošanos no bateriju un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem ir spēkā norādījumi „Norādījumi saskaņā ar Bateriju likumu“", kas piegādēs ir pievienoti kā pielikums un ir pieejami tiešsaistes veikalā, izmantojot saiti http://shop.OPTIMEX.com/de/returns/. Klients tos ievēros.
12.2.      Ir spēkā vienīgi Vācijas tiesības. ANO 11.04.1980. Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) nav piemērojama. Ja klients ir patērētājs, papildus tam ir spēkā arī tās valsts imperatīvās patērētāju tiesību aizsardzības normas, kurā ir klienta pastāvīgā uzturēšanās vieta, ciktāl tās klientam sniedz plašāku aizsardzību.
12.3.      OPTIMEX prasījumus pret klientu, kas saistīti ar klienta pasūtījumiem tiešsaistes veikalā, likuma normu ietvaros var cedēt trešajām personām.
12.4.      Papildu vienošanos, grozījumu un / vai papildinājumu izdarīšanai nepieciešama teksta forma
12.5.      Ja klientam nav vispārējas jurisdikcijas Vācijā vai citā ES dalībvalstī vai tas ir komersants, publisko tiesību juridiskā persona vai publiski tiesisks fonds, ekskluzīva jurisdikcija visiem no līguma izrietošajiem vai ar to saistītajiem strīdiem ir Ķelnē.
12.6.      Ja atsevišķas šo VDN normas būtu pilnīgi vai daļēji spēkā neesošas, tās neskar līguma spēkā esamību pārējā daļā.
 
Kontakti:
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31
D-50858, Ķelne
Tel: +49 2234 - 990 92 70
Fakss: +49 2234 - 990 92 21
info@optimex-shop.com

rajona tiesa, Komercreģistra „B“ daļa, HRB Nr. 65256, PVN id. Nr. DE 815054497