Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. „cookies“). Naršydami svetainėje Optimex-Shop.com , Jūs sutinkate, kad būtų naudojami slapukai. Išsamesnė informacija ir aprašymas, kaip Jūs bet kuriuo galite atšaukti slapukų naudojimą, pateikiama mūsų duomenų apsaugos nuorodose.  Daugiau informacijos.
Sutinku

Mūsų Bendrosios verslo sąlygos

1. Taikymo sritis

1.1       Pagal Vokietijos CK 13 str. OPTIMEX parduotuvėje parduodamos prekės skirtos tik vartotojams (toliau – Klientas). Prekės parduodamos tik privačiam naudojimui. Draudžiama prekes perparduoti komerciniais tikslais.
1.2       Pramoniniais ir komerciniais tikslais perparduodant įsigytas prekes be išankstinio prekių teikėjo sutikimo pirkėjas įsipareigoja sumokėti OPTIMEX įmonės ex aequo et bono nustatytas netesybas už pažeidimą, o ginčo atveju netesybas turi patikrinti kompetentingas teismas.
1.3       Prekės pristatomos tik įprastais kiekiais, jeigu produkto aprašyme nenurodyta kitaip.

2. Sutarties sudarymas

2.1 OPTIMEX internetinėje parduotuvėje esantys gaminių aprašai nėra įpareigojantys pasiūlymai iš OPTIMEX pusės, o yra skirti tam, kad pats klientas pateiktų įpareigojantį pasiūlymą.
2.2 Klientas pasiūlymą gali pateikti pasinaudodamas OPTIMEX internetinėje parduotuvėje įdiegta užsakymo galimybe. Klientas, pasirinktas prekes įsidėjęs į virtualų pirkinių krepšelį ir atlikęs elektroninę užsakymo procedūrą, paspausdamas užsakymo eigą užbaigiantį mygtuką pateikia teisiškai įpareigojantį sutarties pasiūlymą dėl pirkinių krepšelyje esančių prekių, kurių kiekis yra nurodytas kliento.
2.3 Gavusi šį pasiūlymą, įmonė OPTIMEX klientui atsiunčia elektroninį laišką, kuriuo patvirtinama, kad OPTIMEX gavo užsakymą, ir pateikiami užsakymo duomenys (užsakymo patvirtinimas). Taip pat užsakymo patvirtinime nurodomas pasirinktas mokėjimo metodas ir atitinkama mokėjimo informacija. Šis užsakymo patvirtinimas dar nereiškia, kad pasiūlymas ar kliento užsakymas buvo priimtas, o tik informuoja klientą apie tai, kad OPTIMEX gavo jo užsakymą. Ne vėliau nei iki gaminių pristatymo termino OPTIMEX klientui pateikia visą informaciją, kurią jis gali atsispausdinti ir įtraukti į savo dokumentus.
2.4 OPTIMEX kliento pasiūlymą gali priimti per penkias dienas šiais būdais:
  • OPTIMEX klientui pateikia raštišką užsakymo patvirtinimą arba kitokį teksto formos užsakymo patvirtinimą (faksu ar el. paštu), ir šiuo atveju svarbiausia yra tai, kad klientas gauna užsakymo patvirtinimą;
  • OPTIMEX klientui pristato užsakytą prekę, ir šiuo atveju svarbiausia yra tai, kad klientas gauna prekę;
  • OPTIMEX paprašo kliento, pateikusio užsakymą, atlikti mokėjimą.
Jeigu minėtų alternatyvų yra daugiau, sutartis įsigalioja tuo momentu, kai įvyksta pirma iš minėtų alternatyvų. Terminas pasiūlymui priimti prasideda tą dieną, kai klientas pateikia pasiūlymą, ir baigiasi penktąją dieną nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu per nurodytą terminą OPTIMEX nepriima kliento pasiūlymo, laikoma, kad pasiūlymas atmestas, o kliento išreikštas noras kliento nebeįpareigoja.
2.5 Pateikiant pasiūlymą per OPTIMEX internetinį užsakymo formuliarą, OPTIMEX išsaugo sutarties tekstą ir jį teksto forma persiunčia klientui, pateikusiam užsakymą, kartu su šiomis Bendrosiomis verslo sąlygomis (pvz., el. paštu, faksu arba laišku). Vis dėlto savo užsakymą pateikęs klientas daugiau nebegali per OPTIMEX interneto svetainę peržiūrėti sutarties teksto.
2.6 Prieš pateikdamas įpareigojantį pasiūlymą įmonei OPTIMEX, klientas gali atidžiai perskaityti ekrane rodomą informaciją ir patikrinti, ar nėra galimų įvesties klaidų. Efektyvi techninė priemonė, padedanti geriau pastebėti įvesties klaidas, gali būti naršyklės vaizdo padidinimo funkcija, padidinanti vaizdą ekrane. Elektroninės užsakymo procedūros metu klientas gali koreguoti savo įvestis įprastomis klaviatūros ir pelės funkcijomis tol, kol nepaspaudžia užsakymo eigą užbaigiančio mygtuko.
2.7 Sutartis gali būti sudaryta vokiečių arba anglų kalba.
2.8 Užsakymas tvarkomas ir bendraujama dažniausiai el. paštu bei automatiškai. Klientas turi užtikrinti, kad užsakymo vykdymo tikslu nurodytas jo el. pašto adresas būtų teisingas ir jis šiuo adresu gautų OPTIMEX siunčiamus el. laiškus. Jeigu klientas naudoja brukalo (angl. SPAM) filtrus, jis turi užtikrinti, kad būtų pristatyti visi įmonės OPTIMEX arba jos užsakymo vykdymui pasitelktų trečiųjų asmenų siunčiami el. laiškai.

3. Atšaukimo teisė

3.1 Vartotojai paprastai turi atšaukimo teisę.
3.2 Daugiau informacijos apie atšaukimo teisę pateikiama OPTIMEX informacijoje apie atšaukimą.
3.3 Atšaukimo teisė netaikoma vartotojams, kurie sutarties sudarymo momentu nepriklauso jokiai Europos Sąjungos valstybei narei ir kurių vienintelė gyvenamoji vieta ir pristatymo adresas sutarties sudarymo metu yra ne Europos Sąjungoje.

4. Kainos ir mokėjimo sąlygos

4.1 Visos kainos nurodytos eurais (€) su pridėtinės vertės mokesčiu ir be pristatymo ir siuntimo išlaidų. Pristatymo ir siuntimo išlaidas galima peržiūrėti šioje nuorodoje: [nuoroda]
4.2 Galioja užsakymo metu nurodytos kainos. Internetinės parduotuvės akcijų pasiūlymai gali galioti tik ribotą laiką arba tik ribotam kiekiui. Išsamesnė informacija pateikiama konkretaus gaminio aprašyme.
4.3 Klientas mokėjimus už savo užsakymus, pateiktus internetinėje parduotuvėje, atlieka priimtinais mokėjimo būdais. Priimami šie mokėjimo būdai:
  • Kreditinė kortelė / kreditinis mokėjimas per „PayPal PLUS“
Mokant kreditine kortele per „PayPal Plus“, norint sumokėti klientui nereikia turėti „PayPal“ sąskaitos. Per „PayPal PLUS“ klientas turi galimybę savo mokėjimo duomenis įvesti tiesiogiai.
  • „PayPal“
Pasirinkus mokėti per „PayPal“, užsakymo procedūros pabaigoje klientas nukreipiamas tiesiai į „PayPal“. Mokėdamas per „PayPal“, klientas gali prisijungti prie savo „PayPal“ sąskaitos, susikurti naują „PayPal“ sąskaitą arba mokėti neprisijungęs prie „PayPal“.
  • Banko pavedimas
Mokant banko pavedimu, užsakyti gaminiai išsiunčiami tik tada, kai kliento mokėjimas pasiekia OPTIMEX sąskaitą. Atlikus užsakymą, klientas gauna el. laišką su pavedimo informacija (užsakymo patvirtinimas). Pervesdamas pinigus, mokėjimo paskirtyje klientas turi nurodyti mokėjimo kodą, kurį gauna kartu su užsakymo patvirtinimu.
Atsižvelgiant į banką, gali trukti nuo vienos iki keturių darbo dienų, kol kliento mokėjimas pasiekia OPTIMEX sąskaitą. Užsakyti gaminiai rezervuojami klientui, kol bus gautas mokėjimas, bet ne ilgiau nei 14 dienų.

Banko rekvizitai:
Mokėjimo gavėjas: „OPTIMEX Services GmbH“
IBAN: DE DE91 3704 0044 0211 8180 01
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX
Mokėjimo paskirtis: kliento „Mokėjimo kodas“

Klientui grąžinant pinigus (pvz., atšaukimo atveju), OPTIMEX naudoja tą patį mokėjimo būdą, kurį savo užsakyme pasirinko klientas.

5. Pristatymo ir siuntimo sąlygos

5.1       Pristatymai vykdomi tik Europoje.
Pristatant prekes už Vokietijos ribų, atskirais atvejais gali būti taikomi papildomi mokesčiai (pvz., muitai). Tokiais atvejais mokesčiai mokami ne prekių teikėjui, tačiau atsakingai muitinei ar mokesčių institucijai.
Pavojingi kroviniai, pvz., baterijos, dėl IATA taikomų taisyklių negali būti pristatomi į visas šalis ar tam tikrus regionus. Klientui apie tai bus nurodyta pačiame prekės aprašyme ir baigiant pirkimo procesą. Tokiais atvejais nebus galima užbaigti pirkimo proceso.
5.2       eigu prekės pristatomos per ekspediciją ir jeigu OPTIMEX internetinėje parduotuvėje nenurodyta kitaip bei nebuvo susitarta kitaip, pristatymas vykdomas pagal sąlygą „iki gatvės borto ribos“, t. y. iki pristatymo adresui artimiausios viešos gatvės ribos.
5.3       Jeigu transporto įmonė persiųstą prekę grąžina pardavėjui, nes jos nepavyko pristatyti klientui, klientas dengia nepavykusio pristatymo išlaidas. Ši nuostata negalioja, kai klientas veiksmingai pasinaudoja savo atšaukimo teise, kai jis neatsako už aplinkybes, dėl kurių buvo neįmanoma pristatyti prekių arba kai jis laikinai neturi galimybės priimti siūlomas paslaugas, nebent OPTIMEX apie paslaugas jį būtų informavusi deramu metu iš anksto.
5.4       Jeigu klientas yra įmonė, perduodant gaminius pasitelktam logistikos partneriui, klientui pereina atsakomybė už gaminių netyčinį sunaikinimą arba netyčinį sugadinimą.
5.5       OPTIMEX turi teisę atšaukti sutartį, jeigu medžiagų pristatymas vyksta neteisingai arba netinkamai. Ši nuostata galioja tik tuo atveju, jeigu OPTIMEX neatsako už nepristatymą ir, laikydamasi atsargumo principo, su tiekėju yra sudariusi konkretų susitarimą dėl užskaitos. OPTIMEX imasi visų tinkamų priemonių, kad gautų prekę. Jeigu prekės gauti nepavyksta arba pavyksta gauti tik jos dalį, klientas nedelsiant informuojamas ir jam nedelsiant suteikiama kompensacija.

6. Nuosavybės teisė

6.1 Iki kliento mokėjimo pristatyti gaminiai yra OPTIMEX nuosavybė, kol sumokama visa pirkimo kaina ir kitos OPTIMEX taikomos papildomos sumos, susijusios su gaminiu (pvz., siuntimo išlaidos).
6.2 Kol neperimta nuosavybės teisė, klientui draudžiama bet kokiu būdu disponuoti gaminiais (pvz., pasisavinti, įkeisti).

7. Pirkimo objektas

7.1 Pristatyti gaminiai neturi trūkumų, jeigu perdavimo klientui metu yra tinkami įprastai naudoti ir pasižymi pagal gaminio pobūdį būdingomis savybėmis. Nukrypimai, kurie tik šiek sumažina gaminio vertę ir tinkamumą, nėra trūkumai.
7.2 Savybės, kurios pagerina arba tik šiek tiek sumažina gaminio vertę ir tinkamumą, nelaikomos nukrypimu nuo susitartų gaminio savybių.

8. Akivaizdūs trūkumai

8.1 Apie akivaizdžius trūkumus (pvz., kilusius transportavimo metu) klientas turi pranešti per dvi savaites nuo prekės pristatymo. OPTIMEX klientų aptarnavimo tarnyba turi būti informuojama telefonu +49 2234 - 990 92 90 arba el. paštu onlineshop.de@optimex-services.com.
8.2 Jeigu klientas yra prekybininkas ir sutartis priskiriama jo prekybinei veiklai, galioja Vokietijos prekybos kodekso 377 straipsnis.

9. Kokybės trūkumai (garantija)

9.1 Jeigu yra trūkumų arba jeigu klientui reikalinga techninė pagalba, klientas gali kreiptis į OPTIMEX techninės pagalbos tarnybą, kurios kontaktinė informacija nurodyta 15 punkte.
9.2 Jeigu yra trūkumų, kurių priežastis jau egzistavo atsakomybės perėmimo momentu, OPTIMEX pirmiausia taiko trūkumų pašalinimo būdą pagal kliento pasirinkimą, nebent pasirinktas trūkumų pašalinimo būdas įmonei OPTIMEX sukelia palyginti nederamo dydžio išlaidų. Tokiu atveju kliento reikalavimas įgyvendinamas taikant kitą trūkumų pašalinimo būdą.
9.3 Jeigu vietoj nekokybiškos vartojimo prekės pristatoma nauja prekė, OPTIMEX išmontuoja prekę iš atitinkamo objekto, jeigu klientas geranoriškai ją jau buvo sumontavęs, ir tinkamai įmontuoja pristatytą pakaitinę vartojimo prekę į objektą arba išmontavimo / įmontavimo darbams atlikti pasitelkia trečiuosius asmenis (pvz., techninių paslaugų partnerius), arba pagal OPTIMEX pasirinkimą padengia šiems darbams atlikti reikalingas išlaidas. Vis dėlto OPTIMEX gali riboti sumą, skirtą išlaidoms padengti, atsižvelgdama į vartojimo prekės vertę, kuri galiotų jeigu prekė atitiktų sutartį, ir įvertindama sutarties pažeidimo reikšmę.
9.4 Klientas OPTIMEX turi pateikti trūkumams pašalinti reikalingus dokumentus ir duomenis.
9.5 Reikalavimai pašalinti trūkumus negalioja natūraliam susidėvėjimui arba pažeidimams, atsiradusiems po pristatymo dėl klaidingo ir aplaidaus naudojimo, per didelės arba gaminio specifikacijoje nenumatytos apkrovos, netinkamų eksploatacinių priemonių naudojimo, kliento atliktų ar inicijuotų netinkamų gaminio keitimų arba dėl ypatingų išorinių veiksnių, nenumatytų sutartyje, ir dėl neatkuriamų programinės įrangos klaidų.
9.6 Klientas turi teisę sumažinti pirkimo kainą arba atšaukti sutartį, jeigu trūkumai nepašalinami arba OPTIMEX jų negali pašalinti. Po dviejų nesėkmingų bandymų taisymas laikomas nepavykusiu, jeigu nenustatoma kitaip atsižvelgiant į daikto arba trūkumo rūšį ar kitas aplinkybes. Nutraukus sutartį, OPTIMEX turi teisę reikalauti deramo dydžio kompensacijos už ligšiolinį nekokybiško gaminio naudojimą.
9.7 Jeigu klientas yra vartotojas, naujos prekės įsigijimo atveju reikalavimams pašalinti trūkumus taikomas 24 mėnesių senaties terminas nuo prekės pristatymo, o naudotos prekės įsigijimo atveju – 12 mėnesių nuo prekės pristatymo.
9.8 Jeigu klientas yra įmonė, naujos prekės įsigijimo atveju reikalavimams pašalinti trūkumus taikomas 12 mėnesių senaties terminas nuo prekės pristatymo. Garantija naudotiems gaminiams neteikiama klientams, kurie yra įmonės; OPTIMEX atsakomybė už kūno ir sveikatos sužalojimus, taip pat už žalą, sukeltą tyčinių, itin aplaidžių ir piktavališkų veiksmų, bei įstatymuose numatyta atsakomybė už gaminį nesikeičia.
9.9 Klientas sutinka, kad garantija būtų teikiama OPTIMEX įgaliotoje techninių paslaugų bendrovėje toje šalyje, kurioje buvo įsigyta prekė.
9.10 Teisė į žalos atlyginimą nesuteikiama, išskyrus tuos atvejus, kai privalomai atsakoma pagal 10 punktą.

10. Teisinė atsakomybė

10.1 OPTIMEX neribotai atsako už žalą dėl savo kaltės, kilusią dėl gyvybės netekimo, kūno ir sveikatos sužalojimo, tyčinių veiksmų ir šiurkštaus aplaidumo. Ši nuostata nekeičia atsakomybės, numatytos Vokietijos atsakomybės už gaminius įstatyme ir taikomos pagal garantiją.
10.2 Dėl nedidelio aplaidumo pažeidus kitas esmines sutartines pareigas, OPTIMEX atsakomybė taikoma tik už sutarčiai būdingą, iš anksto numatomą žalą.
10.3 Materialinės žalos atveju dėl OPTIMEX kaltės, OPTIMEX atlygina turto atkūrimo sąnaudas iki 250 000 EUR už kiekvieną žalos įvykį.
10.4 OPTIMEX neprisiima atsakomybės už žalą, kilusią dėl neatsargaus kliento elgesio su savo duomenimis (pvz., kreditinių kortelių duomenimis, sąskaitos duomenimis ir t. t.). Taigi klientas savo duomenis naudoja atsargiai.
10.5 Kiti, šiose sąlygose neįvardyti kliento reikalavimai gauti žalos atlyginimą, kad ir kokiu teisiniu pagrindu jie būtų pagrįsti, ypač reikalavimai dėl negauto pelno, informacijos ir duomenų praradimo, netiesioginių padarinių arba bergždžių pastangų negalioja. Įrodymų prievolės keitimai, nepalankūs klientui, nėra susiję su šiomis nuostatomis.

11. Alternatyvus ginčų sprendimo būdas

11.1 ES komisija vartotojams siūlo neteisminio ginčų sprendimo platformą. Vartotojams suteikiama galimybė ginčus, susijusius su jų užsakymu internetu, pirmiausia išsiaiškinti be teismo. Ginčų sprendimo platformą galima pasiekti per šią išorinę nuorodą: https://ec.europa.eu/consumers/odr
11.2 Įmonė neprivalo ir neketina dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Dėl senų baterijų ir prietaisų tvarkymo galioja „Baterijų įstatymo nuorodos“, kurios kaip priedas pristatomos kartu su siunta arba pateikiamos internetinėje parduotuvėje adresu http://shop.OPTIMEX.com/de/returns/. Klientas turi jų laikytis.
12.2 Galioja tik Vokietijos teisė. 1980 m. balandžio 11 d. JT
12.3 Konvencija dėl tarptautinio pirkimo-pardavimo sutarčių (angl. „United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods“, CISG) netaikoma. Jeigu klientas yra vartotojas, taip pat galioja privalomosios vartotojų apsaugos nuostatos, taikomos toje šalyje, kurioje įprastai gyvena klientas, jeigu jos klientui suteikia platesnę apsaugą.
12.4 Pagal įstatymų nuostatas OPTIMEX gali savo reikalavimus kliento atžvilgiu, susijusius su kliento užsakymais internetinėje parduotuvėje, perleisti tretiesiems asmenims.
12.5 Papildomi susitarimai, keitimai ir / arba papildymai turi būti įforminti raštu.
12.6 Jeigu klientas neturi priskirto bendrosios jurisdikcijos teismo Vokietijoje arba kitoje ES valstybėje narėje arba jeigu jis yra prekybininkas, viešoji įstaiga arba visuomeninė organizacija, visi ginčai, susiję su sutartimi, sprendžiami išimtinės jurisdikcijos teisme Kelne.
12.7 Jeigu šių Bendrųjų verslo sąlygų atskiros nuostatos visiškai arba iš dalies nustotų galioti, tai neturėtų įtakos likusių sutarties nuostatų galiojimui.

Kontaktinė informacija:
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31
D - 50858 Kelnas
Tel.: +49 2234 - 990 92 70
Faks.: +49 2234 - 990 92 21
info@optimex-shop.com

Kelno 1-osios instancijos teismas, Juridinių asmenų registro Nr. 65256, PVM mok. kodas DE 815054497