Această pagină de internet folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării pe optimex-Shop.com , vă exprimaţi acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Informații detaliate şi modalitatea în care puteţi formula în orice moment obiecţii împotriva utilizării cookie-urile sunt disponibile în informaţiile noastre cu privire la protecţia datelor.  Mai multe informații.
Acceptare

Formular de retragere și anulare

Informare cu privire la dreptul de revocare şi la formularul aferent

Consumatorii dispun de un drept de revocare în conformitate cu următoarele condiții, context în care calitatea de consumator este deţinută de orice persoană fizică care încheie o operaţiune juridică în scopuri care nu pot fi atribuite unei activităţi comerciale sau de liber profesionist:
 
Informare cu privire la căile de atac
 
Drept de revocare
Dispuneţi de dreptul de a revoca prezentul contract în termen de paisprezece zile, fără a necesita indicarea unui motiv în acest sens.
Termenul de revocare este de paisprezece zile de la data la care dumneavoastră sau un terţ desemnat de dumneavoastră, care nu deţine calitatea de transportator, a luat în posesie ultima marfă.
 
Pentru a exercita dreptul dumneavoastră de revocare trebuie să ne informaţi pe noi,
OPTIMEX Services GmbH,
Toyota-Allee 31, D - 50858 Köln,
Tel: +49 2234 - 990 92 70,
Fax: +49 2234 - 990 92 21
E-mail: order@optimex-shop.com
 
prin intermediul unei declaraţii fără echivoc (de exemplu o scrisoare expediată prin poştă, fax sau e-mail) cu privire la decizia dumneavoastră de revocare a contractului. Puteți utiliza în acest scop modelul de formular de revocare anexat, fără a exista însă o obligaţie în acest sens.
 
Pentru a respecta termenul de revocare, este suficient să transmiteți notificarea cu privire la exercitarea dreptului de revocare înainte de expirarea termenului de revocare.
 
Consecințele revocării
În cazul în care revocaţi prezentul contract, trebuie să vă restituim toate plățile pe care le-am încasat de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din faptul că ați optat pentru o metodă diferită de livrare decât cea mai avantajoasă formă de standard de livrare oferită de noi), fără întârziere şi cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care am recepţionat notificarea privind revocarea acestui contract de către dumneavoastră. Pentru această rambursare utilizăm acelaşi instrument de plată pe care l-ați utilizat dumneavoastră în asociere cu tranzacția inițială, exceptând situaţia în care a fost încheiat un acord distinct cu dumneavoastră; în niciun caz nu vor fi calculate taxe în sarcina dumneavoastră ca urmare a acestei rambursări. Putem refuza rambursarea plăţii până la momentul la care ne vor fi restituie mărfurile sau până când ne prezentaţi dovada cu privire la restituirea mărfurilor de dumneavoastră, fiind relevantă prima împrejurare produsă.
 
Trebuie să ne returnaţi sau să ne predați mărfurile fără întârziere, în toate situaţiile cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care ne informaţi despre revocarea prezentului contract. Termenul este respectat dacă expediaţi mărfurile înainte de expirarea termenului de paisprezece zile. Veţi suporta costurile directe pentru returnarea mărfurilor.
 
Vă revine obligaţia de a răspundere pentru o eventuală depreciere a mărfurilor numai dacă această depreciere vă este imputabilă ca urmare a unei modalităţi de gestionare a mărfurilor care nu este necesară pentru verificarea naturii, caracteristicilor şi a modalităţii de funcţionare a acestora.
 
Veţi suporta costurile directe pentru returnarea mărfurilor care pot fi expediate sub formă de pachet, precum şi costurile directe pentru returnarea mărfurilor care nu pot fi expediate sub formă de pachet.
 
Excluderea, respective încetarea anticipate a dreptului de revocare:
Dreptul de revocare nu este aplicabil în asociere cu contractile având ca obiect
- livrarea de mărfuri care nu sunt prefabricate și pentru a căror fabricare este determinantă o selecţie individual sau o decizie din partea consumatorului sau care sunt adaptate fără echivoc la cerinţele individuale ale consumatorului.

Model de formular de revocare

(Dacă doriți să revocaţi contractul, vă rugăm să completați acest formular și să îl returnaţi către noi.)

Către:
OPTIMEX Services GmbH,
Toyota-Allee 31, D - 50858 Köln,
Tel: +49 2234 - 990 92 70,
Fax: +49 2234 - 990 92 21
E-mail: order@optimex-shop.com
 
Prin prezenta, revoc/revocăm(*) contractul încheiat de mine/noi având ca obiect achiziţionarea următoarelor mărfuri (*)/ prestarea următorului serviciu (*)
_______________________________________________
_______________________________________________
 
Comandat la data de ___________________(*)/recepţionat la data de ______________________(*) 
Numele consumatorului/consumatorilor ______________________________________
Adresa consumatorului/consumatorilor 
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________      _____________________________________________________
Data           Semnătura consumatorului/consumatorilor (numai în cazul comunicării în format tipărit) 
 
(*) Datele inaplicabile vor fi tăiate

Descărcați formularul de anulare în format PDF