Tato webová stránka používá soubory cookies. Prohlížením webové stránky optimex-Shop.com souhlasíte s použitím souborů cookies. Podrobné informace a pokyny, jak můžete kdykoliv zakázat používání souborů cookies, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.  Další informace.
Přijmout

Dodací a doručovací podmínky

1.            Zboží je dodáváno pouze v rámci Evropy.
Při dodávkách mimo Německo mohou být v jednotlivých případech připočítány další daně nebo výdaje (např. cla). Platba není v takových případech prováděna prodávajícímu, ale příslušným celním nebo finančním úřadům.
Nebezpečné zboží, například akumulátory, nemusí být možné kvůli předpisům IATA dodávat do všech zemí, případně oblastí. Tento údaj se zákazníkovi zobrazí v popisu vlastního zboží a před dokončením nákupu. Nákup není v takovém případě možné dokončit.
 
2.            Pokud bude zboží doručováno spediční společností, probíhá doručení formou „k okraji chodníku“, to znamená k okraji nejbližšího veřejnému chodníku, jestliže z informací v on-line obchodu OPTIMEX nebude uvedeno jinak a jestliže nebude dohodnuto jinak.
 
3.            Jestliže přepravce doručí odeslané zboží zpět prodejci, protože se nepodařilo zboží doručit zákazníkovi, ponese zákazník náklady na neúspěšné doručení. To neplatí v případě, že zákazník účinným způsobem využil svého práva na zrušení objednávky, že zákazník nezavinil okolnosti, které byly příčinou neúspěšného doručení zboží, nebo jestliže mu bylo dočasně zamezeno v převzetí nabízeného plnění, ledaže by ho společnost OPTIMEX informovala o plnění s přiměřeným časovým předstihem.
 
4.            Jestliže bude zákazníkem právnická osoba, přechází riziko neočekávaného zničení nebo neočekávaného zhoršení jakosti okamžikem předání zásilky pověřenému logistickému partnerovi na zákazníka.
 
5.            Společnost OPTIMEX si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávně provedeného doručení zboží od subdodavatelů. To ovšem platí jen v případě, že nedoručení nebylo způsobeno vinou společnosti OPTIMEX a že společnost uzavřela s nezbytnou péčí se subdodavatelem konkrétní dohodu o náhradní transakci. Společnost OPTIMEX vyvine přiměřené úsilí k obstarání zboží. V případě nedostupnosti nebo pouze dílčí dostupnosti zboží o tom bude zákazník neprodleně informován a již uskutečněné plnění bude zákazníkovi bez prodlení vráceno.
 
Prodlení/nedoručitelnost
Jestliže některé zboží nebude možné krátkodobě doručit anebo jestliže dojde k prodloužení přislíbené lhůty doručení, budete o tom informováni formou e-mailu. Jestliže nebude možné objednané zboží doručit, vyhrazujeme si právo zboží nedoručit. V takovém případě vás o tom bez prodlení informujeme a již uskutečněné platby bez prodlení vrátíme.