Тази уеб страница използва „бисквитки“. Чрез продължаване на сърфирането в optimex-Shop.com Вие се съгласявате с използването на „бисквитките“. Подробна информация, включително относно това как по всяко време можете да се откажете от използването на „бисквитките“, ще намерите в нашите указания относно защитата на личните данни.  Допълнителна информация.
Приемане

Закон за батерията Бележка

Окомплектовката на много уреди, които се доставят от OPTIMEX, включва батерии . И в самите уреди може да има вградени батерии или акумулатори. Във връзка с дистрибуцията на тези батерии или акумулатори OPTIMEX е задължен съгласно Закона за батериите да Ви обърне внимание на следното:
Зачертан с кръст контейнер за смет върху батерия/акумулатор показва, че използваните батерии трябва да се събират отделно, за да могат да бъдат предадени  за екологосъобразно третиране, рециклиране или обезвреждане.
Батериите и акумулаторите не бива да се изхвърлят с битовите отпадъци, а Вие по закон сте задължени да връщате използваните батерии и акумулатори. Използваните батерии могат да съдържат замърсители, които при неправилно съхранение или обезвреждане да увредят околната среда или Вашето здраве.
Батериите съдържат обаче и важни суровини, като например желязо, цинк, манган или никел, и се рециклират. Употребените батерии Вие можете или да ни изпратите обратно, или да ги върнете безплатно в близост до Вас (например в търговски обект или в общински пункт за отпадъци).
Изхвърлянето на батериите заедно с битовите отпадъци е изрично забранено. Батериите, които съдържат замърсители, са обозначени със символа зачертан с кръст контейнер за смет.  Под символа на контейнера за смет се намира химичното обозначение на замърсителя
 
Cd: съдържа повече от 0,002 процента кадмий.
Hg: съдържа повече от 0,0005 процента живакr.
Pb: съдържа повече от 0,004 процента олово.
 
Рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)
Електрическите и електронни уреди не бива да се изхвърлят с битовите отпадъци. Вие можете да предадете безплатно Вашите отпадъци от електрическо и електронно оборудване в някой от общинските пунктове за събиране на отпадъци. OPTIMEX подкрепя изрично съдържанието на Закона за батериите и Директивата WEEE. Ето защо настоятелно Ви молим да спазвате дадените по-горе указания и заедно с нас да се погрижите за една по-здравословна околна среда.