Ta strona internetowa korzysta z plików cookie. Poprzez dalszą obecność na stronie optimex-Shop.com zgadza się Pan/Pani na korzystanie z plików cookie. Szczegółowe informacje, również na temat wycofania zgody na korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie, znajdują się w naszej sekcji dotyczącej ochrony danych osobowych.  Więcej informacji.
Akceptuj

Prywatność i prywatność

Sfera prywatna i ochrona danych

 

Polityka prywatności

Kładziemy duży nacisk na ochronę Pana/Pani danych oraz bezpieczeństwo Pana/Pani sfery prywatnej. Dostosowujemy nasze przetwarzanie danych w celu gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do rozsądnego i ekonomicznego wykorzystania naszej oferty. Poniżej znajdzie Pan/Pani informacje, kiedy podczas korzystania z naszej oferty internetowej gromadzone są dane i jak są one wykorzystywane. Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych.
 
Nasza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL z uwagi na bezpieczeństwo danych oraz w celu ochrony procesu przesyłania wrażliwych treści, takich jak żądania wysyłane do nas jako strony odpowiedzialnej. Szyfrowane połączenie rozpozna Pan/Pani po tym, że w pasku adresu przeglądarki „http://” zmienia się na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku Pana/Pani przeglądarki. Gdy włączone jest szyfrowanie SSL, to dane, które Pan/Pani nam przesyła, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub ochrony danych, prosimy o kontakt z naszym administratorem odpowiedzialnym za ochronę danych.

I.            Nazwisko i adres administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak i innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:
 
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31
D - 50858 Köln
Tel.: +49 2234 – 990 92 24
Faks: +49 2234 – 990 92 21
order@optimex-shop.com
Sąd Rejonowy w Kolonii, NR KRS 65256, NIP-UE DE 815054497
Prezes: Konstanze Rohles

II.            Gromadzenie i wykorzystywanie Pana/Pani danych

To, czy i które Pana/Pani dane wykorzystujemy, zależy od tego, czy korzysta Pan/Pani z naszej witryny wyłącznie w celu uzyskania informacji (korzystanie informacyjne), czy też korzysta Pan/Pani z oferowanych przez nas usług (np. zamawiając towary w sklepie internetowym).
 

1.0  Zbieranie danych podczas informacyjnej wizyty w naszej witrynie internetowej

W przypadku tylko informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, czyli bez rejestracji lub też w przypadku, gdy nie dostarcza Pan/Pani nam żadnych informacji, gromadzimy tylko dane przesyłane przez Pana/Pani przeglądarkę na nasz serwer (tzw. „pliki logów serwera”). Podczas odwiedzania przez Pana/Panią naszej witryny internetowej gromadzimy następujące dane, które są dla nas technicznie niezbędne do wyświetlenia witryny internetowej:
 
— odwiedzana strona,
— data i godzina wizyty,
— ilość przesłanych danych w bajtach,
— źródło/odniesienie, z którego przekierowano do witryny internetowej,
— używana przeglądarka,
— używany system operacyjny,
— używany adres IP (w razie potrzeby: w anonimowym formularzu).
 
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej witryny internetowej. Przekazywanie lub inne wykorzystanie danych nie ma miejsca. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzania logów serwera, jeśli konkretne dowody wskazują na wykorzystanie niezgodne z prawem.
 

2.0  Zbieranie/przetwarzanie danych podczas korzystania z naszych ofert

Decyzja o skorzystaniu z oferowanych przez nas usług wiąże się z koniecznością podania dodatkowych informacji. Przetwarzanie przekazanych danych odbywa się w celu realizacji pożądanej usługi / pożądanych usług, na przykład, aby móc wykonać i przetworzyć zamówienie w sklepie internetowym. Do tego potrzebujemy m.in. Pana/Pani imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres e-mail do komunikacji elektronicznej, jak i wszystkie inne dane oznaczone jako obowiązkowe. Jeśli to konieczne, Pana/Pani dane zostaną przekazane współpracującym z nami usługodawcom (takim jak firmy logistyczne i dostawcy usług płatniczych) w wyżej wymienionym celu. Zostali oni przez nas starannie wybrani i zgodnie z wymogami ochrony danych zobowiązali się do przestrzegania przepisów o ochronie danych zgodnie z art. 28 RODO. Mogą to być dostawcy usług technicznych lub usługodawcy, z którymi współpracujemy podczas wysyłki.
 

2.1  Nawiązanie kontaktu

Podczas nawiązania kontaktu z nami (na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą mailową) gromadzone są dane osobowe. Informacja o tym, o jakie dane w tym przypadku chodzi, znajduje się w danym formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi lub przetworzenia Pana/Pani zgłoszenia, lub w celu nawiązania kontaktu i związanej w tym administracji technicznej.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Pana/Pani zgłoszenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt z Pana/Pani strony ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Pana/Pani dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu Pana/Pani wniosku, gdy z okoliczności będzie można wywnioskować, że dana sprawa jest ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie będzie to sprzeczne z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania danych.

2.2  Przetwarzanie danych przy zakładaniu konta klienta i w celu wykonania umowy

Na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane, gdy przekaże nam je Pan/Pani w celu wykonania umowy lub podczas zakładania konta klienta. Informacja o tym, jakie dane będą gromadzone, znajduje się odpowiednim formularzu online. Usunięcie konta klienta możliwe jest w dowolnym momencie. Można to zrobić, wysyłając wiadomość na podany (lub widoczny w stopce) adres administratora. Przechowujemy i wykorzystujemy Pana/Pani dane, które podał(a) Pan/Pani do celów realizacji umowy. Po całkowitej realizacji umowy lub usunięciu Pana/Pani konta klienta Pana/Pani dane zostaną zablokowane z uwzględnieniem przewidzianych przez prawo podatkowe i handlowe okresów przechowywania, a po wygaśnięciu tych okresów usunięte, chyba że wyraził(a) Pan/Pani jednoznacznie zgodę na dalsze wykorzystanie Pana/Pani danych lub też istnieją prawnie dozwolone przesłanki do dalszego wykorzystywania danych z naszej strony, o czym Pana/Panią odpowiednio poinformujemy.
 

2.3  Wykorzystywanie plików cookie

W celu zapewnienia przyjaznej dla użytkownika obsługi i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy tak zwanych plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Pana/Pani urządzeniu. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Pana/Pani urządzeniu i umożliwiają rozpoznanie Pana/Pani przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). W przypadku zastosowania plików cookie gromadzą i przetwarzają one indywidualne informacje o użytkownikach, takie jak dane z przeglądarki oraz dane o lokalizacji, a także adresy IP. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu wynoszącego obecnie 24 godziny.
 
Pliki cookie służą przede wszystkim uproszczeniu procesu składania zamówienia poprzez przechowywanie ustawień (np. przechowywanie produktów w koszyku online, których jeszcze Pan/Pani nie zamówił(a), ale będzie to Pan/Pani chciał(a) zrobić później, przy kolejnej wizycie na stronie). Jeżeli przez poszczególne zaimplementowane przez nas pliki cookie przetwarzane są również dane osobowe, wówczas przetwarzanie to odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub też w celu realizacji umowy lub zgodnie z art 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów z zakresu technicznej optymalizacji funkcjonalności witryny internetowej, a także przyjaznej dla klienta i efektywnej użyteczności strony internetowej lub sklepu internetowego.
 
Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, może Pan/Pani wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Może to nastąpić automatycznie. Wyłączenie plików cookie dla naszej witryny internetowej może spowodować ograniczenie możliwości korzystania ze wszystkich funkcji witryny.
 

III.            Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, to jest Pan/Pani osobą, której dane dotyczą w myśl RODO. Jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane może Pan/Pani dochodzić określonych praw w ramach RODO i innych stosownych przepisów o ochronie danych. W ramach RODO przysługują Panu/Pani względem nas następujące prawa.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
 
W ramach RODO przysługują Panu/Pani względem nas w sposób szczególny następujące prawa, jako osobie, której dane dotyczą:
 
Prawo dostępu (art. 15 RODO):
W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do informacji na temat danych, które na Pana/Pani temat przechowujemy. Informacje dotyczą, między innymi, kategorii danych, które przetwarzamy, celów, dla których je przetwarzamy, źródła danych, jeśli nie pobraliśmy ich bezpośrednio od Pana/Pani oraz, w stosownych przypadkach, adresatów, którym przekazaliśmy Pana/Pani dane. Może Pan/Pani od nas uzyskać bezpłatną kopię swoich danych. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany(-a) większą liczbą kopii, zastrzegamy sobie prawo do naliczania za nie opłat.
 
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO):
Może Pan/Pani wystąpić z żądaniem korekty swoich danych. Podejmiemy odpowiednie środki, aby informacje na Pana/Pani temat, które posiadamy i przetwarzamy, były prawidłowe, kompletne i aktualne, w oparciu o najbardziej aktualne informacje, jakie są dla nas dostępne.
 
Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO):
Ma Pan/Pani prawo do żądania usunięcia swoich danych, o ile spełnione zostaną wymagania prawne. Na mocy art. 17 RODO może to mieć miejsce, gdy:
  • dane nie są niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wycofa Pan/Pani swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
  • wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • przetwarzanie nie jest konieczne do zapewnienia zgodności z prawnym obowiązkiem, który wymaga od nas przetwarzania danych; w szczególności w odniesieniu do ustawowych okresów przechowywania; do dochodzenia, wykonywania lub bronienia roszczeń prawnych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):
Może Pan/Pani zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeśli:
  • kwestionuje Pan/Pani zgodność danych przez okres potrzebny do zweryfikowania poprawności danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • nie potrzebujemy już Pana/Pani danych osobowych, ale są one potrzebne Panu/Pani do dochodzenia, wykonywania lub bronienia roszczeń prawnych;
  • wniósł Pan / wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
Na Pana/Pani wniosek przekażemy Pana/Pani dane — o ile jest to technicznie możliwe — do innego administratora danych. Prawo to jednak przysługuje Panu/Pani wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody i jest konieczne do wykonania umowy. Zamiast otrzymania kopii swoich danych może też Pan/Pani wystąpić z prośbą o przesłanie danych bezpośrednio do innego, określonego przez Pana/Panią, administratora.
 
Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):
W każdym momencie ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich. W takiej sytuacji dane nie będą dłużej przetwarzane. Ostatnie nie ma zastosowania, jeśli możemy udowodnić, że istnieją istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przewyższają Pana/Pani interesy lub potrzebujemy Pana/Pani danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 
Terminy dotyczące realizacji praw osoby, której dane dotyczą
Staramy się odpowiadać na wszystkie wnioski w ciągu 30 dni. Jednakże okres ten może ulec wydłużeniu w związku ze specyfiką praw osoby, której dane dotyczą lub złożonością wniosku.
 
Ograniczenie informacji w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą
W niektórych sytuacjach możemy nie mieć możliwości przekazania informacji o wszystkich Pana/Pani danych z powodu wymogów prawnych. Jeśli zaistnieje sytuacja, że będziemy musieli odrzucić Pana/Pani wniosek o udzielenie informacji, poinformujemy Pana/Panią jednocześnie o przyczynach odmowy.
 
Skarga do organów nadzorczych
Traktujemy Pana/Pani prawa i ochronę danych bardzo poważnie. Jeśli uważa Pan/Pani, że nie zareagowaliśmy w odpowiedni sposób na Pana/Pani skargi lub zastrzeżenia, ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.