Тази уеб страница използва „бисквитки“. Чрез продължаване на сърфирането в optimex-Shop.com Вие се съгласявате с използването на „бисквитките“. Подробна информация, включително относно това как по всяко време можете да се откажете от използването на „бисквитките“, ще намерите в нашите указания относно защитата на личните данни.  Допълнителна информация.
Приемане

Неприкосновеност на личния живот и защита на данните

Декларация за защита на личните данни

Ние отдаваме голямо значение на защитата на Вашите данни и на неприкосновеността на личния Ви живот. Целта на нашата обработка на данни е да се събират, обработват или използват само тези лични данни, които са необходими за разумно и икономично използване на нашата оферта. По-долу ще бъде описано кога при използването на нашата интернет оферта се запаметяват данни или ние ги използваме. Ние сме предприели технически и организационни мерки, за да гарантираме, че се спазват предписанията за защита на данните.
 
От съображения за сигурност на личните данни и за защита на предаването на поверителна информация, като например на запитвания, които отправяте към нас в качеството ни на отговорно лице, нашата страница използва SSL криптиране. Криптираната връзка се познава по това, че адресният ред на браузъра се променя от „http://" на „https://" и по символа катинар в реда на Вашия браузър. Когато SSL криптирането е активирано, данните, които Вие ни изпращате, не могат да бъдат четени от трети лица.
 
Въпросите и бележките към тази декларация за защита на данните или общо за защитата на данните отправяйте към нашето длъжностно лице по защита на данните.

I.            Име и адрес на длъжностното лице по защита на данните

Длъжностното лице по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и на други национални закони за защита на данните на държавите членки, както и на други разпоредби за защитата на данните е:
 
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31
D - 50858 Кьолн
Тел: +49 2234 - 990 92 24
Факс: +49 2234 - 990 92 21
order@optimex-shop.com
Окръжен съд Кьолн, HRB № 65256, USt-IdNr. DE 815054497
Управител: Констанце Ролес [Konstanze Rohles]

II.            Събиране и използване на Ваши данни

Дали и кои Ваши данни обработваме, зависи от това дали посещавате нашата уеб страница само за извличане на информация (информационно използване) или се ползвате от предлаганите от нас услуги (например поръчка на стоки в онлайн магазина):
 

1.0  Събиране на данни при посещение с информационна цел на нашата уеб страница

Когато посещението има за цел само информационно използване на нашата уеб страница, т.е. когато Вие не се регистрирате, ние събираме само такива данни, които Вашият браузър предоставя на нашия сървър (т.нар. „Server-Logfiles“). Когато Вие посетите нашата уеб страница, ние събираме следните данни, които са ни необходими, за да Ви покажем уеб страницата:
 
- Посетена уеб страница
- дата и точно време в момента на достъпа
- количество на изпратените данни в Byte
- Източник/линк, от който е достигнато до уеб страницата
- използван браузър
- използвана операционна система
- използван IP-адрес (евентуално: в анонимна форма)
 
Обработката се осъществява в съответствие с член 6, параграф 1, буква f на DSGVO. Ние имаме законен интерес от подобряването на стабилността и функционирането на нашата уеб страница. Личните данни не се предават на трети лица, нито се използват за други цели. Ние обаче си запазваме правото впоследствие да проверяваме Log-файловете на сървъра, ако конкретни факти водят до предположението за незаконно използване.
 

2.0  Събиране и обработка на данни при използването на нашите оферти

Ако вземете решение да се възползвате от предлаганите от нас услуги, е необходимо да ни съобщите допълнителни данни. Обработката на съобщените от Вас данни има за цел да се предостави(ят) желаната(ите) от Вас услуга(и), например да е възможно поръчването в онлайн магазина и изпълнението на поръчката. За тази цел се нуждаем, наред с другото, от Вашето собствено и фамилно име, от Вашия адрес, както и от имейл адрес за електронна комуникация, а също така и от всички данни в полетата, обозначени като задължителни. За посочената по-горе цел Вашите данни евентуално се предават на доставчици на услуги, които подпомагат нашата дейност (например доставчици на логистични и разплащателни услуги), които ние, естествено, сме подбрали много внимателно и сме ги задължили договорно съгласно изискванията за защита на данните да спазват законите за защита на данните в съответствие с член 28 от Общия регламент относно защитата на данните. При това може да се касае за доставчици на технически услуги или за такива, които ни подпомагат при извършване на доставките.
 

2.1  Установяване на контакт

В рамките на установяването на контакт с нас (напр. с помощта на формуляра за контакт или чрез имейл) се събират лични данни. За какви данни се касае в този случай, се вижда от съответния контактен формуляр. Тези данни се запаметяват и използват само за да бъде отговорено на Вашето искане, съотв. за неговата обработка, съотв. за установяването на контакт и за свързаното с това администриране.
 
Правно основание за обработката на данните е нашият правен интерес да отговорим на Вашето искане съгласно член 6, параграф 1, буква f на DSGVO. Ако целта на установяването на контакт от Ваша страна е сключването на договор, тогава съществува допълнително правно основание за обработката. Член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните. След приключване на обработката на Вашето запитване Вашите лични данни се изтриват, такъв е случаят, когато от обстоятелствата става видно, че съответните факти са изяснени окончателно и не съществува правно изискване за съхраняването на данните.

2.2  Обработка на данни при евентуалното откриване на клиентска сметка и за изпълнението на договора

Съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните лични данни продължават да се събират и обработват, когато ни ги съобщавате за изпълнението на договор или за евентуално откриване на сметка на клиент. Кои данни се събират, се вижда от съответните онлайн формуляри. Заличаването на Вашата клиентска сметка е възможно по всяко време и може да се извърши чрез изпращането на съобщение до посочения по-горе (съотв. показан и в издателското каре) адрес на длъжностното лице по защита на данните. Ние запаметяваме и използваме съобщените ни от Вас данни за изпълнение на договора. След окончателното изпълнение на договора или при заличаване на Вашата клиентска сметка ние, съобразявайки се със сроковете за съхранение от данъчна и търговска гледна точка, блокираме Вашите данни и ги заличаваме след изтичане на тези срокове, освен ако Вие сте дали изричното си съгласие за продължаване на използването на Вашите данни или ако за нашата страница не е запазено правото за разрешено от закона продължаване на използването на данните, за което ние ще Ви информираме по-долу.
 

2.3  Използване на „бисквитки“

За да е по-удобно обслужването и при това да е възможно използването на определени функции, ние използваме на различни страници т.нар. „бисквитки“. Става въпрос за малки текстови файлове, които се съхраняват във Вашето крайно устройство. Някои от използваните от нас „бисквитки“ се изтриват след приключване на браузър сесията, следователно след затваряне на Вашия браузър (т.нар. сесийни „бисквитки“). Други „бисквитки“ остават запазени на Вашето крайно устройство и дават възможност Вашият браузър да бъде разпознат при следващо посещение (устойчиви „бисквитки“). Ако се поставят „бисквитки“, те събират и обработват в индивидуален обхват определена информация за потребителя, като например данни за браузъра и местоположението му, както и данни за неговия IP адрес. Устойчивите „бисквитки“ се изтриват автоматично след предварително зададен срок, който понастощем е 24 часа.
 
„Бисквитките“ служат главно за това, чрез запаметяване на настройки да опростяват процеса на поръчка (например чрез запаметяване на съдържанието на онлайн кошницата, което още не е поръчано, но бихте желали да направите това по-късно, когато отново посетите страницата). Доколкото посредством отделни, въведени от нас „бисквитки“, се обработват и лични данни, обработката се осъществява съгласно член 6, параграф, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните или за изпълнението на договора или съгласно член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните за защита на нашите правни интереси относно технически оптимизираните функции на уеб страницата, както и на удобната за потребителите и ефективна използваемост на интернет страницата, съответно на онлайн магазина.
 
Чрез промяна в настройките на Вашия интернет браузър можете да деактивирате или ограничите предаването на „бисквитки“. Вече запаметени „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да се извършва и автоматично. Ако се деактивират „бисквитки“ за нашата уеб страница, вероятно няма да могат да се използват в пълен обем всички функции на уеб страницата
 

III.            Права на субекта на данни

Ако се обработват Ваши лични данни, Вие сте субект на данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. В качеството си на субект на обработваните Ваши лични данни Вие съгласно Общия регламент относно защитата на данните, както и други релевантни разпоредби за защита на личните данни можете да предявите определени права. Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие притежавате следните права по отношение на нас.
 
Права на субекта на данни
 
Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие в качеството си на субект на данни притежавате по отношение на нас по-специално следните права:
 
Право на справка (член 15 от Общия регламент относно защитата на данните):
Вие по всяко време можете да изискате от нас информация за личните Ви данни, с които разполагаме. Тази справка се отнася, наред с другото, за обработваните от нас категории данни, за каква цел ги обработваме, произхода на данните, ако не сме ги получили дирректно от Вас и евентуално получателите, на които сме предавали Вашите данни. Вие можете да получите безплатно копие на Вашите данни. Ако проявявате интерес да получите повече копия, ние си запазваме правото да поискаме заплащане за следващите копия.
 
Право на корекция (член 16 от Общия регламент относно защитата на данните):
Вие можете да изискате от нас корекция на Вашите данни. Ние ще предприемем подходящи мерки, да поддържаме Вашите данни, които съхраняваме и непрекъснато обработваме, точни, пълни и актуални, на базата на най-актуалната информация, с която разполагаме.
 
Право на заличаване (член 17 от Общия регламент относно защитата на данните):
Вие можете да изискате от нас заличаване на Вашите данни, ако са налице правни предпоставки за това. Такъв може да бъде случаят съгласно член 17 от Общия регламент относно защитата на данните, когато:
  • данните вече не са необходими за целите, за които те са били събрани или са били обработени по някакъв друг начин;
  • оттеглите съгласието си, което е било в основата на обработката на данните и липсва друго правно основание за обработка;
  • възразите срещу обработката на Вашите данни и не съществуват правни основания от първостепенно значение за обработката им или Вие възразявате срещу обработката на данни за целите на директната реклама;
  • данните са били незаконно обработени;
  • обработката не е необходима, за да се гарантира спазването на законоустановено задължение, което изисква от нас обработка на Вашите данни; особено с оглед на установените по закон срокове на съхранение; за да бъдат предявени, упражнени или защитени правни претенции.
Право на ограничаване на обработката (член 18 от Общия регламент относно защитата на данните):
Вие можете да изискате от нас ограничаване на обработката на Вашите данни, ако:
  • оспорвате коректността на данните за периода от време, който ни е необходим, за да проверим коректността на данните;
  • обработката е незаконна и отказвате Вашите данни да бъдат заличени, а вместо това изисквате обработката им да бъде ограничена;
  • ние не се нуждаем повече от Вашите данни, но Вие имате нужда от тях, за да предявите, упражните или защитите правни претенции;
  • Вие сте възразили срещу обработката, докато все още не е установено дали нашите правни причини надделяват над Вашите.
Право за предаване на данни (член 20 от Общия регламент относно защитата на данните):
По Ваше искане ние ще предадем Вашите данни – когато това е технически осъществимо – на друго отговорно лице. Вие имате обаче това право само тогава, когато обработката на данните се основава на Ваше съгласие или когато е необходима за изпълнението на договор. Вместо да получите копие от Вашите данни, можете да ни помолите да предадем данните директно на друго, посочено от Вас отговорно лице.
 
Право на възражение (чл. 21 от Общия регламент относно защитата на данните):
Вие можете да възразите срещу обработката на Вашите лични данни по всяко време на основание своето конкретно положение, ако обработката на данните се основава на Ваше съгласие или на нашите правни интереси, или на такива на трето лице. В такъв случай няма да продължим да обработваме Вашите данни. Последното не е валидно, когато можем да докажем, че са налице императивни законни основания за обработването, които имат преимущество пред Вашите интереси, или ние се нуждаем от Вашите данни за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.
 
Срокове за изпълнение на правата на субекти на данни
Ние по принцип се стремим да изпълним всички искания в рамките на 30 дни. Този срок може обаче да се удължи по причини, които са свързани със специфични права на субекти на данни или сложност на Вашето искане.
 
Ограничаване на информацията при изпълнението на правата на субекта на данни
В определени ситуации ние на базата на регулаторни изисквания можем евентуално да не Ви дадем информация за всичките Ваши данни. Ако в такъв случай трябва да отхвърлим Вашето искане за информация, ние едновременно с това ще Ви уведомим за причините за отказа.
 
Жалба до регулаторните органи
Ние приемаме много сериозно Вашите права и защитата на данните. Ако считате, че не сме се отзовали достатъчно на Вашите оплаквания или безпокойства, Вие имате право да подадете жалба до компетентния орган за защита на данните.